AMSTERDAM - De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,9 procent van de beroepsbevolking in 2017 naar 4 procent in 2018, en 3,6 procent in 2019. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Hiermee heeft de Metropoolregio Amsterdam zich na de crisis sterk ontwikkeld door haar diverse en open economie waarin grote én kleine bedrijven kunnen groeien.

Dat staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die vandaag zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt. Door deze economische groeicijfers hoort de Metropoolregio Amsterdam bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa, samen met Londen, Stockholm, Warschau en Praag.

De werkgelegenheid groeit in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid weer tot op het niveau van vóór de crisis. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en de ICT. Wethouder Udo Kock (Economische Zaken en voorzitter Platform Economie MRA, de opdrachtgever van de Verkenningen): “De bouw, zorg en ICT staan te springen om goed personeel en tegelijkertijd zijn er nog teveel mensen werkloos. Door omscholing en opleiding in bedrijven kunnen meer mensen aan een baan geholpen worden.

De regio Amsterdam werkt samen met bedrijven, ROC’s en hbo aan een betere match tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld in House of Skills waarin loopbaanprogramma’s worden ontwikkeld.” De werkgelegenheidsgroei vindt vooral plaats in ondersteunende zakelijke diensten en op consumptie leunende diensten zoals toerisme en horeca. Buitenlandse vestigingen zijn goed voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in de metropoolregio.

De economische groei en werkgelegenheid concentreren zich in Amsterdam en AmstellandMeerlanden. Andere deelregio’s specialiseren zich als woongebied. De hele metropoolregio is in trek als woonplaats. Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio.

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal.

De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen zoals groothandel, zakelijke diensten en informatie en communicatie. De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 worden vandaag gepresenteerd op het evenement State of the Region, de aftrap van het festival WeMakeThe.City, 14:30 - 16:00 uur, Theater Amsterdam. Voor de complete Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 zie: www.metropoolregioamsterdam.nl/evmra