AMSTERDAM - Amsterdam is ambitieus: in 2020 wordt per inwoner 20% minder energie verbruikt én 20% meer duurzame energie opgewekt dan in 2013. Om de verduurzaming van de stad te versnellen is € 850.000,- beschikbaar gesteld. Amsterdam wil het opwekken, produceren en gebruik van duurzame energie op verschillende manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door meer woningen aan te sluiten op het warmtenet. En door meer gebruik te maken van zonne-energie.

Om dat te realiseren besteden we maximaal € 850.000,- aan vier maatregelen die deel uitmaken van de Agenda Duurzaam Amsterdam. We verdelen dit bedrag over de volgende 4 maatregelen:

1. Zoncoalitie

De Zoncoalitie krijgt maximaal € 100.000,- ondersteuning voor het uitvoeren van zonne-energieprojecten. Zij informeert onder meer dakbezitters over de mogelijkheden van zonne-energie, adviseren in de keuze voor een zonne-energiesysteem en begeleiden in subsidieaanvragen.

2. Aardgasvrij

Maximaal € 250.000,- is bestemd voor advies en ondersteuning van woningeigenaren en VvE’s bij het aardgasvrij maken van hun woning en het activeren van kleine VvE’s om duurzamer te worden en meer zonne-energieprojecten te realiseren.

3. Grootschalige zonprojecten

Initiatieven voor grootschalige zonprojecten op alternatieve locaties, zoals bijvoorbeeld op het water en langs infrastructuur, krijgen een bedrag van maximaal € 200.000,-.

4. Subsidieregeling Ruimte voor duurzame initiatieven

De bestaande subsidieregeling Ruimte voor duurzame initiatieven krijgt € 300.000,- extra. Deze subsidie ondersteunt grotere duurzaamheidsinitiatieven.

Versnellingspakket

Het college van B en W stemde op 24 april 2018 in met het zogenaamde ‘vijfde versnellingspakket’. Met het bedrag van maximaal € 850.000,- kunnen de doelstellingen van de Agenda Duurzaam Amsterdam eerder worden gehaald.