AMSTERDAM - Het stadsbestuur investeert in het verbeteren en veiliger maken van de fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade. Dit is een van de drukste fietsroutes in Amsterdam, waar relatief veel ongelukken gebeuren en veel fietsers én voetgangers zich onveilig voelen. Daarom worden het fietspad en de stoep volgend jaar verbreed. Om hiervoor ruimte te maken wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor auto's in de Oostertoegang en op de Odebrug richting het IJ. De werkzaamheden starten eind maart 2023 en duren ongeveer anderhalf jaar. De regiobussen kunnen vanaf december 2023 tot september 2024 niet naar Centraal Station rijden en stoppen in deze periode bij de metrohaltes in Amsterdam Noord.


Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "Ik wil meer ruimte maken voor fietsers. Er stappen gelukkig steeds meer mensen op de fiets, dus er moeten veilige, ruime fietsroutes komen in de stad, zodat het nog aantrekkelijker wordt om met de fiets door de stad te reizen."

Drukke fietsroute

De fietsroute IJ-Geldersekade is een van de drukste fietsroutes in de stad. Door de toename van het aantal fietsers is de bestaande fietsroute krap en onoverzichtelijk geworden en is er te weinig ruimte om te wachten voor de oversteekplaatsen. Voetgangers hebben daarnaast te weinig ruimte op de stoep. De route wordt daardoor als onveilig ervaren en staat in de top 10 van meest onveilige plekken in stadsdeel Centrum.

Na de herinrichting is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers, waardoor het prettiger fietsen wordt, met minder oversteken. Door het eenrichtingsverkeer moeten de auto's vanaf de Geldersekade rechtsaf, zodat er minder kruisend en doorgaand autoverkeer is. Dit zorgt ook voor minder verkeer in de Nieuwmarkt- en Lastagebuurt. Hierdoor verbetert de doorstroming voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer op het kruispunt met de Geldersekade en is er minder autoverkeer op de Prins Hendrikkade. Voordat deze werkzaamheden kunnen starten, wordt de Kattenburgerstraat aangepast en wordt daar 30 km/uur ingevoerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten naar verwachting eind maart 2023 en duren ongeveer 18 maanden. De werkzaamheden van Liander, Waternet en GVB worden tegelijk met de herinrichting uitgevoerd. Het gaat om werkzaamheden aan kabels en (drinkwater) leidingen, riolering, en de metrobuis. Uiterlijk oktober 2024 moeten de werkzaamheden klaar zijn, omdat ProRail in 2024 start met de vervanging van de vijf spoorbruggen over de Oostertoegang.

Autoluw

De aanpassing van de fietsroute IJ-Geldersekade is een van de maatregelen uit de Agenda Amsterdam Autoluw. De Agenda Amsterdam Autoluw maakt ruimte in de stad voor voetgangers en fietsers en verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte.