AMSTERDAM - Aan alle gebedshuizen in Amsterdam is een dringend verzoek gedaan om in ieder geval de komende drie weken het maximale aantal van 30 bezoekers per ruimte te hanteren. Dat verzoek heeft burgemeester Halsema vandaag per brief aan de besturen van gebedshuizen gedaan, vanwege het dinsdag ingevoerde extra pakket landelijke maatregelen. Het gaat om gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels. Vanwege de grondwettelijke vrijheid van godsdienst worden gebedshuizen hiertoe uiteraard niet verplicht.

Niemand wil ook aan deze vrijheid komen, want de Grondwet is de basis van onze rechtstaat. Tegelijkertijd is het nu nodig om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan. In Amsterdam is het aantal besmetting onverminderd hoog. Ook de ziekenhuizen kampen met een groeiend aantal corona patiënten. Bij grote groepen mensen en samenkomsten is het risico op verspreiding van het virus te groot. Daarom wordt het dringend advies gegeven om in alle gebedshuizen in Amsterdam de groepsgrootte de komende drie weken te beperken tot maximaal 30 personen per ruimte. Dit maximum is per binnenruimte, als daar tenminste genoeg ruimte is om anderhalve meter uit elkaar te zitten.

Voor religieuze diensten geldt altijd dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en dat mensen moeten zitten tijdens de dienst. Met dit advies hopen we de verdere verspreiding te beperken. Want bezoekers van gebedshuizen komen ook weer op vele andere plekken, in de supermarkt, in verpleeghuizen of bij andere mensen thuis.

Ook is aan gebedshuizen gevraagd om binnen mondkapjes te dragen. En gelden ten alle tijden de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen: houd 1,5 meter afstand, registreer de bezoekers, en geldt voor iedereen: blijf bij klachten thuis. Kern van dit extra pakket corona maatregelen is het beperken van sociale contacten.