AMSTERDAM -Tot eind juni 2018 wordt op Sporenburg tegelijk gewerkt aan drie projecten. De bouw van woontoren De Steltloper vordert gestaag. Voor de nieuwe inrichting van de omliggende openbare ruimte met groen en speelgelegenheid voor de jeugd wordt extra land gewonnen in het water van de Ertshaven. Het derde project betreft de aanleg van een warmtetransportleiding voor de stadsverwarming.

Afspraken

Bewoners en ondernemers op Sporenburg kunnen enige overlast ervaren van deze werkzaamheden. Om de hinder tot een minimum te beperken, en uw buurt veilig, bereikbaar en leefbaar te houden in deze periode, zorgt de omgevingsmanager Irene Lapperre, vanuit het stadsdeel Oost voor een goede afstemming van de planning tussen de projecten. Met de uitvoerende partijen is afgesproken dat ieder van hen de bewoners duidelijk en tijdig informeert over hun werkzaamheden, dat zij maatregelen treffen om de hinder te beperken en dat zij bereikbaar zijn voor bewoners voor het beantwoorden van vragen en eventuele klachten.

Dit zijn de contactpersonen:

  • Bouw de Steltloper: Remco de Graaf, projectleider Wonam, info@wonam.nl
  • Landwinning: Frank Ebbink, projectleider Ingenieursbureau Amsterdam, f.ebbink@amsterdam.nl
  • Aanleg Warmtetransportleiding: Marcel van der Sterre, omgevingsmanager aannemer Heijmans, msterre@heijmans.nl

Activiteiten voor de jeugd

Het werk aan de projecten maakt het spelen op straat lastig voor de jeugd op Sporenburg. Als compensatie organiseren sportbegeleiders van het stadsdeel sport- en spelactiviteiten in de gymzaal aan de J.F. van Hengelstraat op zondagmiddag (in december ook op woensdagavond). Toegang is gratis.

Op woensdagmiddag kan de jeugd ook gratis deelnemen aan activiteiten van de Nuts-Natuurclub Sporenburg.

Meer informatie is te vinden op www.buurtbalie-ohg.nl
Gebiedsmakelaar Suzanne Vissers kan informatie geven over de tijden en locaties van de activiteiten. Haar telefoonnummer is 06 3080 1484, e-mail s.vissers@amsterdam.nl