AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een Erotisch Centrum met veilige werkplekken voor sekswerkers buiten de oude binnenstad. Het onderzoek heeft drie voorkeurslocaties opgeleverd: De Groene Zoom en de Europaboulevard, beiden bij de RAI in stadsdeel Zuid en Docklandsplot op de NDSM-werf in stadsdeel Noord. Dat schrijft het college van B en W vandaag in een brief aan de gemeenteraad.


Amsterdam is al langer bezig om veranderingen door te voeren in de prostitutie. Voor veel bezoekers zijn de Wallen niet meer dan een attractie waar alles kan en mag. Dat leidt tot grote drukte, overlast en respectloos gedrag naar sekswerkers en bewoners. Ook ernstige vermoedens van mensenhandel en de vele sekswerkers in het illegale circuit blijven een punt van zorg. Door een verschuiving op termijn van sekswerk van de binnenstad naar het Erotisch Centrum wil het college de positie van sekswerkers in Amsterdam verbeteren.

Burgemeester Halsema: 'Sekswerk hoort bij Amsterdam en zal ook nooit verdwijnen. Maar de situatie in de binnenstad is onhoudbaar. De leefbaarheid voor de bewoners staat al jaren onder druk door de stroom toeristen die zich met enige regelmaat misdraagt en overlast veroorzaakt. Met de oprichting van een Erotisch Centrum verminderen we de druk op de Wallen. Tegelijk creëren we een bijzondere plek waar sekswerkers veilig, legaal en ongestoord kunnen werken en bezoekers een breed aanbod van erotiek, cultuur en entertainment kunnen verwachten."

Een nieuw Erotisch Centrum

In het centrum komen ongeveer honderd werkplekken voor diverse sekswerkers (vrouw, man, transpersonen/lhbtiq+). Daarnaast komt er veel ruimte voor zorg en veiligheid, horeca, entertainment, cultuur en educatie. Begin 2022 heeft de gemeenteraad steun uitgesproken voor de huidige opzet van het Erotisch Centrum. Na zorgvuldig onderzoek heeft het college voor deze drie voorkeurslocaties gekozen uit een shortlist van acht gebieden, onder meer vanwege de bereikbaarheid en de aanwezigheid en toegang tot voorzieningen. De politie ziet rond deze locaties minder risico op overlast- en veiligheidsincidenten, ondermijning, jeugdproblematiek en drugshandel dan op andere plekken in de stad.

Bewoners kunnen de komende tijd bij de stadsdelen Zuid en Noord terecht met hun reacties op de plannen. De stadsdelen adviseren het college bij de besluitvorming. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met sekswerkers, de lhbtiq+ gemeenschap, exploitanten en geïnteresseerde markpartijen. Besluitvorming over de definitieve locatie zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden. Daarna zal met alle betrokkenen een participatietraject plaatsvinden over de inpassing van het centrum op de gekozen locatie.

Met de realisatie van veilige werkplekken in een Erotisch Centrum moet uiteindelijk een wezenlijk aantal ramen op de Wallen sluiten. Op dit moment zijn nog geen keuzes gemaakt over aantallen ramen, welke ramen en wanneer de sluiting moet plaats vinden. Het college benadrukt dat het totaalaantal vergunde sekswerkplekken in de stad gelijk moet blijven aan het huidige aantal. Voorkomen moet worden dat er meer sekswerkers in het onveiliger illegale circuit gaan werken.

Aanpak Binnenstad

Het Erotisch Centrum is onderdeel van de Aanpak Binnenstad waarin met een breed pakket aan maatregelen wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid van de binnenstad. Zo is het vanaf half mei niet langer toegestaan op straat te blowen op de Wallen en moeten vroegere sluitingstijden van horeca en prostitutie bijdragen aan meer rust in de late nacht voor bewoners.

Rol van de gemeente

De gemeente is eigenaar van de grond van de drie locaties. Na de definitieve keuze voor één locatie zal de gemeente door middel van een openbare selectieprocedure (tender) de grond in erfpacht uitgeven aan een marktpartij. Om dat mogelijk te maken, dient de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente neemt geen deel in de ontwikkeling of exploitatie van het Erotisch Centrum: dat doen marktpartijen. Na realisatie van het Erotisch Centrum treedt de gemeente onder meer op als toezichthouder en vergunningverlener.