AMSTERDAM - Amsterdam telt ongeveer 80.000 zelfstandigen, waarvan op de piek van de coronacrisis 40.000 mensen gebruik maakten van de Tozo-regeling. In de laatste fase van de Tozo, die liep van 1 juli tot en met 1 oktober 2021 deden nog ruim 12.000 zelfstandigen een aanvraag. Toch werd die regeling met ingang van 1 oktober door het Rijk beëindigd. Inmiddels hebben 3.500 mensen een aanvraag voor de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) gedaan: dit is het drievoudige van de aanvragen die normaal worden gedaan. De cijfers lopen sinds de aankondiging van de lockdown verder op. De nood bij ondernemers is nog steeds hoog, daarom behandelt de gemeente de aanvragen tijdelijk minder streng dan is voorgeschreven. Daardoor worden zelfstandigen zo snel mogelijk bediend.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "We pleiten al langer voor een duidelijke langetermijnvisie visie op de structurele verbetering van de positie van zzp'ers. Zij hebben nu geen vangnet en onvoldoende toegang tot de sociale zekerheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die nu wordt voorgesteld in het regeerakkoord is een goede start, maar nog onvoldoende. De coronacrisis heeft laten zien dat de bestaanszekerheid van vele zelfstandigen eigenlijk onvoldoende is, en dat veel zelfstandige ondernemers überhaupt te weinig reserves hebben. Ik roep het kabinet op snel met duidelijke plannen te komen, zodat zelfstandig ondernemers en gemeenten niet elke drie maanden met een nieuwe regeling worden geconfronteerd."

Bbz light
De voorwaarden voor Bbz zijn door de gemeente tijdelijk versoepeld maar nog altijd strenger dan de Tozo, waardoor een deel van de zelfstandigen buiten de boot dreigt te vallen. Vanwege de nieuwe lockdown heeft het kabinet besloten sommige steunmaatregelen te verlengen, maar de hulp aan zelfstandigen blijft beperkt tot het verlengen van de sobere en relatief strenge Bbz.