AMSTERDAM - Dominic uit stadsdeel Nieuw-West wordt voor komend jaar de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Op maandag 16 november wordt hij samen met de nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Vanmiddag werd hij gekozen en ontving hij de felicitaties van Wethouder Marjolein Moorman.

Rol kinderburgermeester en kinderraad
De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de kinderraad. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen, en houdt soms een korte toespraak. De leden van de kinderraad zorgen ervoor dat wensen van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Zij stellen een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden en denken na over hoe dingen in de stad beter kunnen. Ze komen 11 keer in het schooljaar bij elkaar. De leden van de kinderraad treden bij gelegenheid ook op als locoburgemeester.

De termijn van de huidige kinderburgemeester Ilias en de kinderraad loopt op 16 november af. Daarom is de gemeente Amsterdam de afgelopen weken op zoek gegaan naar een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe leden voor de kinderraad. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich hiervoor opgeven. Een jury, bestaande uit kinderombudsman Anne Martien van der Does, jongerenburgemeester Achraf el Johari, de huidige kinderburgemeester Ilias en presentator van Het Klokhuis Pascal Tan, heeft op basis van alle inzendingen een keuze gemaakt wie in de kinderraad komt. De nieuwe kinderraadsleden hebben onderling gekozen wie de kinderburgemeester wordt.