AMSTERDAM - Eef Meijerman heeft vandaag de Frans Banninck Cocqpenning gekregen voor zijn werk als directeur van !WOON. Hij heeft zich ruim 35 jaar ingezet voor goede, betaalbare en duurzame huisvesting voor Amsterdammers. Hij ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn vertrek als directeur uit handen van loco-burgemeester Laurens Ivens.

Al sinds 1983 maakt de heer Meijerman, toen nog als coördinator van de Stichting Ideële Kamerbemiddeling en Huisvesting (SIKH), zich sterk voor het oplossen van de woningnood onder studenten en jongeren. In 1988 werd dit het Amsterdams Steunpunt Wonen. Eef Meijerman heeft deze organisatie opgebouwd en verder ontwikkeld tot !WOON, dat in 2017 is opgericht.

!WOON houdt zich bezig met het verbeteren van de woonsituatie van Amsterdammers en het versterken van de positie van bewoners richting eigenaren en gemeente. De heer Meijerman heeft als bestuurder van !WOON veel voor bewoners kunnen betekenen, door steeds goed mee te bewegen én te anticiperen op de ontwikkelingen in de stad en de woningmarkt.

Een recent voorbeeld daarvan is Amsterdam Aardgasvrij, waarin hij zich vanaf de start sterk heeft gemaakt voor de positie van bewoners. Door zich goed in te leven in de consequenties die deze ontwikkelingen voor bewoners hebben, kon hij hun belangen behartigen bij gemeente, corporaties en vastgoedpartijen. Hij heeft door zijn openheid en bereidheid tot gesprek altijd goed samengewerkt met verschillende organisaties en de achtereenvolgende wethouders, raadsleden en ambtenaren. Naast zijn werk is Meijerman ook al enige jaren commissaris namens de huurders bij de Utrechtse corporatie Bo-Ex en daarvoor bij Mitros.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.