AMSTERDAM - Vandaag, 9 mei 2022, heeft Jeannette Smit de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van wethouder Touria Meliani. Zij krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet binnen de kunstensector in leidinggevende functies.


Smit begon 21 jaar geleden als directeur van Theater Bellevue en productieleider van startende mimegezelschappen. Naast haar rol als theaterdirecteur zette ze zich op verschillende manieren in voor de theatersector: in besturen en commissies, en door het aangaan van vernieuwende samenwerkingen.

Zo zette Smit zich in voor jonge theatermakers. Door het creëren van drie verschillende zalen zorgde ze ervoor dat makers in diverse genres in verschillende fasen van hun carrière nieuw werk konden presenteren.

Vanwege haar bijdrage aan Theater Bellevue en jonge theatermakers ontvangt Jeannette Smit de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.