AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 20 september, ontvangt Doreen Boonekamp een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema. Zij is benoemd tot Officier van Oranje-Nassau, bij bevordering. De uitreiking vindt plaats in het EYE Filmmuseum tijdens haar afscheid als directeur van het Nederlands Filmfonds.

Sinds 2009 heeft Doreen Boonekamp zich actief ingezet voor de filmsector in binnen- en buitenland. Onder haar leiding heeft de internationale samenwerking van de Nederlandse filmindustrie vorm gekregen. Ook is door haar inzet het filmproductieklimaat en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie gegroeid en heeft ze een nieuw en succesvol fondsenbeleid opgezet.

Voor haar werkzaamheden bij het Nederlands Film Festival werd Boonekamp al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij leverde toen al een belangrijke bijdrage aan de bevordering van de bekendheid van de Nederlandse film in binnen- en buitenland en aan de stimulering van de Nederlandse filmproductie.

Doreen Boonekamp heeft naast haar functie als directeur van het Nederlands Filmfonds verschillende nevenactiviteiten, zoals voorzitter van de Nederlandse Rijkscultuurfondsen, lid van de Raad van Toezicht van De Balie, bestuurslid van de associatie van European Film Agency Directors (EFADs) en lid van de Raad van Advies van het Nederlands Film Festival.