AMSTERDAM - Vandaag, 9 maart 2023, heeft Cees de Graaff, directeur Dutch Culture de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de internationale culturele samenwerking.


Cees de Graaff was sinds 2010 directeur van Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) en werd na de fusie met TransArtists en MediaDesk Nederland benoemd tot de eerste directeur-bestuurder van DutchCulture.

De heer De Graaff leverde een belangrijke bijdrage aan de internationale bekendheid van de Amsterdamse en Nederlandse kunst en cultuur. Hij organiseerde bijeenkomsten voor de culturele sector over het internationaal cultuurbeleid en lobbyde bij het Rijk voor meer aandacht en geld voor internationalisering binnen het cultuurbeleid.

Cees de Graaff ontvangt de Andreaspenning voor zijn bijdrage aan de internationalisering van de Amsterdamse kunst en cultuur.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.