AMSTERDAM - Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te verbeteren.

Waar vindt het project plaats?

De verbetering gaat plaatsvinden aan het dijktraject tussen de Kadoelenweg en de Stoombootweg in de gemeente Amsterdam.

De overzichtskaart kunt u onderaan deze pagina downloaden

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet bekend.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 20 april van 17.00 uur tot 20.00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst in het Concertgemaal, Landsmeerderdijk 213 in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zullen onze medewerkers de omwonenden informeren over onze plannen.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Tanja Heringa via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Landsmeerderdijk is een onderdeel van het HWBP- project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal worden twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk en de Westzanerdijk in Westzaan) en één kunstwerk (de Uitwateringssluis Nauerna) de komende jaren verbeterd.