AMSTERDAM - Brug 454 aan de Emmalaan heet voortaan Diaconessenbrug. De naam is een eerbetoon aan het werk dat werd verricht in de Lutherse Diaconessen Inrichting. Het initiatief kwam van de dochter van een diacones.

Lutherse Diaconessen Inrichting

Aan het einde van de Emmalaan, de toegang tot het Vondelpark, ligt brug 454. Sinds vrijdag 24 november heeft de brug officieel de naam Diaconessenbrug. Aan de Koninginneweg 3, was van 1898 tot 1986 de Lutherse Diaconessen Inrichting (LDI) voor ziekenverpleging gevestigd. Diaconessen waren protestantse vrouwen, die celibatair en in de geest van het Evangelie hun leven ten doel stelden voor het verplegen van zieken. Het initiatief voor de benaming van de brug werd genomen door mevrouw Brouwer, wiens moeder tot haar huwelijk bij de LDI werkzaam was. De benoeming is een eerbetoon aan de diaconessen en hun werk. De brug werd feestelijk onthuld door mevrouw Brouwer, samen met de voorzitter van bestuurscommissie Zuid de heer Capel en de emeritus-predikanten de heer Bakker (Hervormd) en de heer Fafié (Luthers).

Willemsbrug

De brug was onofficieel bekend als Willemsbrug. Het Willemspark (vernoemd naar Koning Willem III) werd in 1881 gepland rondom vijvers die doorlopen in het Vondelpark. In 1902 werd besloten het Willemspark, tussen Vondelpark en Koninginneweg , tot villawijk te bebouwen: de Willemsparkbuurt. In het ijzerwerk van de brug is nog steeds de letter W van Willem zichtbaar. De brug zou aanvankelijk dan ook Willemsbrug gaan heten ware het niet dat er reeds een brug in de stad met die naam, namelijk brug 151 bij het Nassauplein over de Singelgracht.

Bruggen benoemd

De laatste tijd komt het veel voor dat een bestaande brug een (nieuwe) naam krijgt. Dit is het gevolg van een plan van het college om naamloze bruggen van een officiële naam te voorzien. Amsterdammers werd gevraagd voorstellen tot naamgeving te doen voor de 1300 naamloze bruggen in de stad. Deze voorstellen konden bij de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) worden ingediend, waarna de voorstellen weer werden voorgelegd aan bestuurscommissie en college ter goedkeuring. Ook de komende tijd zullen meer bruggen een nieuwe naam krijgen.