AMSTERDAM - Buurtbewoners en omwonenden van kavel 13A zijn uitgenodigd voor de derde Meetup 13A op dinsdag 6 februari 2018 van 19.45 – 21.30 uur in de Flexbieb IJburg aan de Talbotstraat 46.

De Meetup is een inloopavond voor bewoners en ondernemers van IJburg, met name uit de directe omgeving van kavel 13A.

Op deze bijeenkomst wordt informatie gedeeld over het huisvestingsproject voor jongeren en (jonge) statushouders aan de Daguerrestraat. Daarnaast komen andere (actuele) zaken aan bod die op of rond deze locatie spelen. Buurtbewoners zijn van harte welkom om actief deel te nemen door een thema aan te dragen of zelf te bespreken.

Programma

De avond bestaat uit twee onderdelen: in het eerste plenaire deel worden alle onderwerpen kort gepresenteerd, om daarna in het tweede deel in groepjes verder te praten over één van de volgende onderwerpen:

  • Bouwactiviteiten: Informatie over de planning voor de bouw van het wooncomplex
  • Bezwaren: er zijn verschillende bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning. Informatie over de procedure en de stand van zaken
  • Werving en selectie van nieuwe bewoners: wanneer start dit en wie maakt de selectie?
  • Expeditie IJburg Rijker: In de tweede editie van de Expeditie wordt aandacht besteed aan de zorgen die leven over de komst van de jongeren en statushouders op IJburg. Bewoner Paul Engel maakte een film en licht zijn ervaringen bij het maken ervan toe.
  • WPI (Werk, Participatie en Inkomen): wat doet de gemeente ter stimulering en ondersteuning van de integratie en inburgering van statushouders in Amsterdam? Twee medewerkers van het team Entree vertellen.
  • Buurtgids IJburg: Stichting Buurtgids helpt nieuwe bewoners bij het vinden van de weg in hun nieuwe buurt. Alle bewoners die korter dan één jaar op Haveneiland Oost en West wonen krijgen een uitnodiging voor rondleidingen over IJburg. Wie kent IJburg goed en vindt het leuk om tussen mei en oktober (af en toe) als gids mee te lopen? Info: buurtgids.nl
  • Mentrum Jean Desmet: Marjan Holla is manager en stelt zichzelf en het Mentrum voor.

Heeft u zelf ook een onderwerp voor het programma? Dan kunt u contact opnemen met gebiedsmakelaar Ellen Weers via T: 06 5377 9318 of E: e.weers@amsterdam.nl.

Terugblik Meetups 13A

Meetups gemist? U kunt de verslagen terugvinden op www.amsterdam.nl/ijburg onder de kop ‘Tijdelijke huisvesting Daguerrestraat’- Meetups 13A. Ook IJburgTV heeft items gemaakt die u op dezelfde pagina kunt bekijken.

Aanmelden Meetups

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van de Meetups 13A? Dan kunt u uw contactgegevens doorgeven per e-mail: Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl. U wordt dan via de mail uitgenodigd.

Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u dit e-mailadres gebruiken. Meer informatie over de huisvesting is ook te vinden op: www.amsterdam.nl/projecten/daguerrestraat.

Heeft u vragen over de huisvesting? Stuur dan een e-mail: huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl .