AMSTERDAM - Het platform Informele Zorg Zuidoost zoekt contact met zoveel mogelijk bewoners van Zuidoost. Daarom organiseert het platform begin 2018 "Informele Zorgbijeenkomsten". Iedereen die met informele zorg bezig is kan meedenken. Op die manier kan het Platform goed onderbouwde adviezen geven aan het stadsdeel.

Samenwerking verbeteren

Veel bewoners in Zuidoost geven hulp aan mensen met een behoefte aan zorg. Netwerken, zoals religieuze organisaties, verenigingen en bewonersgroepen, geven ook vaak opvang en ondersteuning. Samen wordt dit Informele Zorg genoemd. Mensen die informele zorg geven hebben vaak contact met professionele zorgorganisaties. De samenwerking loopt niet altijd goed. Informele zorgorganisaties willen serieus genomen worden door professionals. Zij dragen immers bij aan de zorg voor hun naasten en zien van dichtbij wat er nog beter kan in de zorg. Om de samenwerking beter te maken is in 2017 het Platform Informele Zorg Zuidoost opgericht.

Het Platform Informele Zorg Zuidoost vangt signalen over de zorg op. Met die signalen kan het platform het stadsdeel gevraagd en ongevraagd advies geven om de informele zorg beter te maken. Wijkzorgalliantie Zuidoost, een bundeling van professionele zorgorganisaties, is de belangrijkste gesprekspartner van het Platform.

Wie zitten er in het Platform?

Het platform bestaat uit dertien bewoners uit Amsterdam Zuidoost die een breed netwerk hebben in de wijk. Samen vertegenwoordigen ze allerlei culturele achtergronden en leeftijdsgroepen. Deze mensen onderhouden contacten met organisaties en groepen in de wijk die informele zorg geven.

Contact

Wilt u bij bijeenkomsten van het platform zijn of wilt u een onderwerp met het platform bespreken? Mail dan naar platforminformelezorgzuidoost@gmail.com.