AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) wijst het Westerpark aan als locatie voor de demonstratie Nederland in Verzet op zondag 17 januari. In het Westerpark zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur maximaal 500 demonstranten toegestaan.

De driehoek respecteert hiermee het grondwettelijk recht om te demonstreren en geeft ruimte aan de vrijheid van meningsuiting. Tegelijk is een beperking van het aantal deelnemers noodzakelijk. Het besmettingsniveau staat nog steeds op zeer ernstig, het land zit in een strenge lockdown en de Britse, zeer besmettelijke coronavariant is ook waargenomen in Amsterdam.

Na advies van de GGD beperkt de driehoek het aantal deelnemers aan de demonstratie tot 500. Op dit moment hebben duizenden deelnemers via sociale media aangegeven geïnteresseerd te zijn in de demonstratie. Om extra toeloop te voorkomen moet de demonstratielocatie fysiek begrensd en gecontroleerd kunnen worden. De driehoek kiest daarom voor het Westerpark in plaats van het Museumplein, dat de voorkeur heeft van de organisator. Het Westerpark is afgelopen zondag ook toegewezen aan de Demonstratie tegen fascisme: ook daar waren 500 deelnemers toegestaan.

Midden in een pandemie op een verantwoorde manier demonstreren is mogelijk, maar brengt een grote verantwoordelijkheid voor de organisator en de deelnemers met zich mee. De driehoek heeft aan de demonstratie aanstaande zondag een aantal voorwaarden gesteld en heeft deze gedeeld met de organisator:

- Het maximumaantal deelnemers is 500. Op de zonneweide in het Westerpark staan 500 stippen zodat duidelijk is als het maximumaantal is bereikt. De gemeente zal via social media en ter plekke communiceren als het te druk wordt en het park vol raakt. Bij een opkomst van meer dan 500 demonstranten zal de demonstratie worden ontbonden.
- De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter regel en het ordelijk verloop van de demonstratie. De geluidsinstallatie moet sterk genoeg zijn om alle 500 aanwezigen te bereiken. De organisator levert van tevoren een plan van aanpak in en heeft een eigen ordedienst in het Westerpark. Als het plan van aanpak niet voldoet kan de driehoek terugkomen op het besluit de demonstratie toe te staan.
- De demonstratie heeft in geen enkel opzicht het karakter van een evenement. Optredens van artiesten, catering en tenten zijn niet toegestaan.
- De driehoek laat zich de komende dagen aanvullend door de GGD adviseren over de ontwikkeling van het coronavirus en kan het huidige besluit over de demonstratie op basis van die informatie aanpassen.
- Ook nieuwe maatregelen of inzichten van de rijksoverheid kunnen de komende dagen leiden tot gewijzigd besluit.

De driehoek doet het dringende verzoek aan iedereen buiten de regio Amsterdam om niet naar de demonstratie komen. Reisbewegingen zijn een groot risico voor de volksgezondheid. Deelnemers wordt aangeraden om zondag de sociale mediakanalen van gemeente en politie te volgen, zodat een te grote toestroom kan worden voorkomen. Het is van groot belang om thuis te blijven bij verkoudheid of andere ziekteverschijnselen.