AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft vanmiddag opnieuw een illegale demonstratie op het Museumplein beëindigd. Eerder was bekendgemaakt dat het Museumplein en de directe omgeving aangewezen waren als veiligheidsrisicogebied. Dit was door de driehoek besloten nadat er aanwijzingen waren dat mensen met wapens naar het plein zouden komen. Er zijn 58 mensen aangehouden.


Iedereen mag in Amsterdam demonstreren, zolang de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die gelden vanwege de bescherming van de volksgezondheid en het voorkomen van verstoringen van de openbare orde.

De politie trad beheerst op. Het politieoptreden volgde op een spontane demonstratie op het Museumplein, die ondanks eerdere waarschuwingen opnieuw niet voldeed aan de coronamaatregelen en hier niet gehouden mocht worden. Deelnemers hielden onvoldoende afstand en de politie werd verbaal agressief bejegend. De groep volgde herhaalde waarschuwingen van de politie om te vertrekken niet op. De waterwerper is ingezet om mensen in beweging te krijgen.

Na de beëindiging van de demonstratie op het Museumplein liep een groep van ruim 1400 mensen in optocht naar de Leidsekade. De groep werd door de politie ingesloten en is vervolgens bestuurlijk verplaatst. Dit besluit werd genomen om de openbare orde te herstellen. Dat betekent niet dat ze zijn aangehouden maar dat ze met bussen naar een andere locatie zijn gebracht.

De driehoek wil benadrukken dat demonstreren een grondrecht is en dat wordt elke keer weer zo goed mogelijk gefaciliteerd in Amsterdam. Steeds is de inzet om door goed overleg vooraf door de driehoek met de organisatie een locatie te vinden die veilig genoeg is en duidelijke afspraken te maken over wat wel en niet kan. Het is duidelijk dat ondanks de eerder gemaakte afspraken deze organisatie willens en wetens deze niet heeft willen nakomen. De driehoek is zeer teleurgesteld dat ondanks herhaalde waarschuwingen mensen naar het Museumplein blijven komen, terwijl er locaties aangewezen zijn waar veilig en gefaciliteerd kan worden gedemonstreerd.

Het Museumplein en de nabije omgeving zijn vandaag en ook zondag 21 maart aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit besluit geeft de politie de mogelijkheid om personen in het gebied preventief te fouilleren. Wederom had de driehoek reden om aan te nemen dat ook dit weekend mensen met wapens naar het plein zouden willen komen. Tijdens recente onaangekondigde demonstraties zijn personen op en om het Museumplein aangehouden die wapens bij zich hadden.