ALKMAAR - Op vrijdag 23 maart zijn de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad, de stadsdeelcommissies en het referendum vastgesteld.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn 347.148 stemmen uitgebracht in Amsterdam. De kiesdeler, het aantal benodigde stemmen per zetel is 7714 stemmen. Er komen 12 partijen in de gemeenteraad die 45 zetels telt.

Definitieve zetelverdeling:

 • GroenLinks - 10
 • D66 - 8
 • VVD - 6
 • PvdA - 5
 • SP - 3
 • Partij voor de Dieren - 3
 • Denk - 3
 • Forum voor Democratie - 3
 • CDA - 1
 • Partij van de Ouderen - 1
 • ChristenUnie - 1
 • Bij1 - 1

Referendum

Amsterdam stemt tegen bij het landelijk raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

 • Voor: 98.628 stemmen (32,5%)
 • Tegen: 204.795 stemmen (67,5%)

Proces verbaal verkiezingsuitslag

Het proces-verbaal van de openbare zitting, met daarbij de ledenlijsten waarover is beslist, kunt u hieronder downloaden.

De uitslagen op stembureauniveau worden in de week van 26 maart gepubliceerd op de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek.