AMSTERDAM - Februari 2017 is het ontwerp voor de Sloterwegrotonde door de raadscommissie vastgesteld. Dit gebeurde op voorwaarde dat nog een aantal verbeteringen zouden worden doorgevoerd.

Dat is inmiddels gebeurd. Afspraak was, dat de raadscommissie ter kennisname het definitieve ontwerp toegestuurd zou krijgen. 10 januari 2018 staat het definitieve ontwerp van de Sloterwegrotonde daarom op de agenda van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid.