AMSTERDAM - Het voornemen tot groot onderhoud in de openbare ruimte, aan het rioleringsstelsel en gasnet in een groot deel van Middenmeer Noord was al eerder bekend. Na verschillende bijeenkomsten ligt er nu een definitief plan voor dit groot onderhoud.

Van concept naar aangepast plan

Het concept plan is in het voorjaar van 2017 gepresenteerd aan de buurt. Op dit plan hebben buurtbewoners tijdens informatiebijeenkomsten en daarna per e-mail verbeterpunten ingebracht. Dit heeft geleid tot een aangepast plan in juli 2017.

Definitief plan

Ook op het aangepaste plan hebben buurtbewoners gereageerd. Waar mogelijk zijn ook deze reacties (binnengekomen tot en met 11 oktober) verwerkt in het plan. De definitieve versie van het plan voor Middenmeer Noord vindt u nu op www.amsterdam.nl/middenmeernoord. Reageren is nu niet meer mogelijk. In het definitieve plan is ook het vastgestelde ontwerp voor de Linnaeuskade opgenomen. De komende periode wordt gebruikt om het ontwerp verder technisch uit te werken ten behoeve van de aanbesteding. Daarbij kunnen nog kleine wijzigingen doorgevoerd worden in de locaties van afvalinzameling. De aanbesteding is nodig om een aannemer te selecteren die het totale werk gaat uitvoeren.

Medebeheer

Onderdeel van het plan is de aanleg/vernieuwing van groenvakken. Het is voor buurtbewoners mogelijk om deze groenvakken als medebeheerder te onderhouden. Er hebben zich de afgelopen tijd een aantal geïnteresseerde buurtbewoners gemeld. Mocht u ook interesse hebben in medebeheer, dan kunt u contact opnemen met Chantal Entius van het projectteam Middenmeer Noord via E-mail: c.entius@amsterdam.nl.

Vervolg

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2018. Zodra de fasering en tijdsduur van de werkzaamheden bekend zijn, wordt u daarover geïnformeerd met een brief.

Vragen?

Ook voor vragen kunt u contact opnemen met Chantal Entius via E-mail: c.entius@amsterdam.nl. Meer informatie over het project kunt u terugvinden op www.amsterdam.nl/middenmeernoord .