AMSTERDAM - Amsterdam gaat de komende twee jaar kleinschalige experimenten toestaan met schone deelvervoermiddelen zoals deelfietsen. Daarnaast wordt aan twee partijen een stadsbrede vergunning verleend voor het aanbieden van elektrische deelbrommers. Zo kan Amsterdam meer ervaring opdoen met gereguleerde deelmobiliteiten. Hoeveel ruimte die deelvoertuigen na 2021 krijgen in de stad is medeafhankelijk van de uitkomsten van deze experimenten.


Dat zijn de belangrijkste onderdelen van het nieuwe beleid voor deelmobiliteit dat is vastgesteld door het college. In de zomer van 2017 kwamen de deelfietsen in een razendsnel tempo op in Amsterdam. Overlast van de vele fietsen leidde toen uiteindelijk tot het deelfietsverbod. Om een soortgelijke situatie te voorkomen komen de deelfietsen nu op kleine schaal en gereguleerd terug in de stad.

Wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit, Sharon Dijksma: “We willen de kansen die deelmobiliteit biedt graag goed benutten voor de stad. Tegelijk hebben we met de komst van deelfietsen in 2017 gezien wat er gebeurt als we geen duidelijke grenzen stellen aan het aanbod en de aanbieders. Met dit nieuwe beleid combineren we het beste van twee werelden.

Kleinschalige experimenten
Voor experimenteren met deelfietsen en andere deelvoertuigen kan een ontheffing worden aangevraagd. Die kan worden gegeven daar waar een mobiliteitsopgave ligt, bijvoorbeeld in gebieden waar onvoldoende dekking van het openbaar vervoer is.

Vergunning voor elektrische deelbromfietsen

De gemeente verstrekt vergunningen voor deelbromfietsen voor twee jaar met een mogelijkheid tot een jaar verlenging. In de periode 2019-2021 wil de gemeente leren hoe de nieuwste generatie elektrische deelbromfietsen en andere deelvervoermiddelen bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. De deelbromfiets biedt een alternatief voor autoritten in de stad én kan helpen de parkeerdruk te verminderen. Er worden twee stadsbrede vergunningen verleend. Per vergunning geldt een maximum van 350 elektrische deelbromfietsen.

In mei wordt het beleid voor Deelmobiliteit voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. De nota Deelmobiliteit, kansen voor de stad en Nota van Beantwoording zijn te vinden op www.amsterdam.nl/deelmobiliteit. De nota bestrijkt 2 jaar en gaat over alle mogelijke vormen van deelmobiliteit behalve autodelen: de Agenda Autodelen is op 13 februari vastgesteld door de gemeenteraad