AMSTERDAM - Om de stad en haar inwoners ook in de toekomst aantrekkelijk, gezond en bereikbaar te houden willen we graag dat iedereen blijft fietsen. We willen ook dat mensen die nu niet fietsen, de fiets gaan pakken. Tegelijkertijd willen we minder geparkeerde en stilstaande fietsen op straat. Want stilstaande fietsen kosten ons geld. En juist daar bieden deelfietsen een kans. Want als meer mensen een deelfiets gaan gebruiken zorgt dat in de toekomst voor meer fietsritten op minder fietsen.

Amsterdam geeft de deelfiets een kans. Voor het gebruik van deelfietsen maken we beleid, want we willen het gebruik van de deelfietsen graag goed regelen. We starten met een proef van maximaal 3 jaar, zodat we kunnen leren van het gebruik en waar nodig het beleid kunnen aanpassen. Als stad leggen we graag dit nieuwe beleid voor aan Amsterdammers en andere belanghebbenden. Inspreken kan tot van 22 december 2017 tot en met 16 februari 2018.

Voor wie is de deelfiets?

We zien graag dat Amsterdammers, regelmatige bezoekers aan onze stad en forenzen de deelfiets gaan gebruiken. Dat zou echt een bijdrage leveren aan een gezonde en bereikbare stad. In wijken waar weinig gefietst wordt kunnen deelfietsen het gebruik stimuleren. Om de deelfiets aantrekkelijk te maken voor deze groepen is een gebruiksvriendelijk deelfietssysteem nodig en in voorbereiding.

Waar pak je straks een deelfiets?

Deelfietsen kunnen straks overal gehuurd en geparkeerd worden. Voor het parkeren gelden de reguliere parkeerregels. In de allerdrukste gebieden in de stad zijn we strenger. Daar mogen de deelfietsen alleen op de daarvoor aangewezen plekken worden gezet. Buiten deze gebieden geldt voor de deelfiets een parkeerverbod. Deze plekken zijn straks op straat of in stallingen te vinden.
Op de kaart ziet u waar de deelfietsen kunnen staan en waar er een parkeerverbod geldt.

Vergunning voor drie partijen

Aan maximaal drie aanbieders wordt straks een vergunning verstrekt. De stad kiest voor drie aanbieders om het aantal deelfietsen te beperken. De partijen moeten kunnen voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan de beschikbaarheid van deelfietsen. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat er altijd fietsen beschikbaar zijn en dat er niet te veel fietsen stilstaan. De partijen worden geselecteerd op kwaliteit. De gemeente gaat onder andere punten toekennen aan de kwaliteit van de fiets.

Nota Deelfiets en inspreken

Inspreken op het plan kan op drie manieren:

 1. Online via het inspraakformulier.
 2. Schriftelijk via post. Postadres inspraak:
  Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, t.a.v. W. Kune of V. van den Bos / Inspraak Deelfietsbeleid
  Postbus 95089
  1090 HB Amsterdam
 3. Tijdens de inspraakbijeenkomst op dinsdag 23 januari 2018.
  Tijd: 18.30 - 21.30 uur
  Adres: Gemeente Amsterdam, Voormalige Stadstimmertuinen 4-6

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden opgenomen in de definitieve Nota Deelfietsen.
De Nota van Beantwoording wordt dan samen met de nota dan voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Na verwachting is dat in juni 2018.