AMSTERDAM - De Individuele Inkomenstoeslag (ITT) voor Amsterdammers die een langdurig laag inkomen hebben en die voorlopig geen zicht hebben op een verbetering daarvan, wordt dit jaar tijdelijk verdubbeld. Alleenstaanden of alleenstaande ouders krijgen dit jaar geen 85 euro maar 170 euro uitgekeerd. Wie samenwoont met een partner krijgt geen 170 euro maar 340 euro per huishouden uitgekeerd. De gemeente keert de extra inkomenstoeslag rond 9 december uit aan ongeveer 28 duizend rechthebbende Amsterdammers.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "De prijzen van boodschappen, energie en andere basisbehoeften zijn dit jaar zo hard gestegen dat de bestaanszekerheid van veel Amsterdammers onder druk staat. Omdat veel van de landelijke koopkrachtmaatregelen van het kabinet pas volgend jaar ingaan, willen we Amsterdammers en Weespers met een laag inkomen nu alvast een steun in de rug geven. Dit doen we door onder andere de inkomenstoeslag dit jaar te verdubbelen. Voor Amsterdammers en Weespers met een laag inkomen kan dit extraatje net het verschil maken om in de dure decembermaand de eindjes aan elkaar te knopen."

Langdurig laag inkomen


De ITT is een jaarlijkse toeslag voor Amsterdammers en Weespers die drie jaar of langer een laag inkomen hebben. Om aanspraak te maken op de ITT moet je in Amsterdam of Weesp wonen, ouder zijn dan 21 jaar en in de jaren 2019, 2020 en 2021 een laag inkomen en weinig vermogen hebben gehad. Ook moet er geen of heel weinig kans zijn dat de inkomenspositie op korte termijn verbetert. De ITT geldt niet voor Amsterdammers die een AOW-uitkering ontvangen.

Extra steunmaatregelen


De tijdelijke verdubbeling van de ITT is een van de maatregelen die het college neemt om Amsterdammers met een krappe beurs dit jaar al tegemoet te komen. In september maakte het college bekend dat voor deze groep dit jaar al het kindtegoed op de stadspas eenmalig wordt verhoogd tot maximaal 100 euro. Ook krijgen Amsterdammers met een laag inkomen die vanwege hun ziekte of beperking extra energiekosten maken 100 euro extra uitgekeerd en hoeven Amsterdammers in de schuldsanering deze winter hun maandelijkse aflossing niet volledig te betalen. Vanaf volgend jaar verruimt het college de inkomensgrens van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum, zodat een grotere groep (werkende) Amsterdammers ook aanspraak op minimaregelingen als de ITT kan maken.