AMSTERDAM - ls het goed is heeft Amsterdam voor de zomer een nieuwe burgemeester. Aan welke eisen, wensen en verwachtingen zou hij of zij volgens u moeten voldoen?

Geef uw mening op www.mijnnieuweburgemeester.amsterdam. De gemeenteraad gebruikt uw input bij het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. In deze profielschets staat wat er van de burgemeester wordt verwacht en wat de burgemeester van Amsterdam mag verwachten.

Benoeming

Burgemeesters worden in Nederland benoemd door de Kroon. De benoemingsprocedure bestaat uit een aantal stappen. Daarvan is het opstellen van een profielschets een erg belangrijke. Dit is de basis voor de vacaturetekst en de selectie van een nieuwe burgemeester.