AMSTERDAM - De werkzaamheden aan de Eerste Van Swindenstraat zijn klaar. Sinds 2017 werken bewoners, ondernemers en stadsdeel Oost samen om deze straat volledig opnieuw in te richten. Eind 2022 zijn de werkzaamheden van start gegaan en inmiddels is de straat, ruim een half jaar eerder dan gepland, klaar voor gebruik. De weg tussen de Linnaeusstraat en de Pontanusstraat is nu eenrichtingsverkeer, heeft meer ruimte voor voetgangers en fietsers en heeft nieuwe planten en bomen.


Stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer:
“De Eerste Van Swindenstraat is een stuk aangenamer geworden. Naast dat de straat overzichtelijker is ingericht, is er ook meer rekening gehouden met het winkelend publiek. De combinatie van de nieuwe verkeersituatie in de Javastraat met deze herinrichting van de Eerste Van Swindenstraat maakt de buurt veiliger, terwijl de gezelligheid en reuring blijft. Dit is echt een uniek stukje Oost. Dit is een plek waar mensen samenkomen en waar culturen elkaar ontmoeten, in de leuke lokale winkels en op de Dappermarkt. Het straatbeeld blijft daar nu niet meer bij achter. De Eerste Van Swindenstraat is een blikvanger geworden. Ik wil graag de bewoners en ondernemers bedanken, want zij hebben meegedacht en waren zeer betrokken.”

Gekozen voor eenrichtingsverkeer

Op verzoek van de stadsdeelcommissie en bewoners is eenrichtingsverkeer ingevoerd. Hierdoor is de rijbaan smaller geworden en de stoep breder. Voetgangers hebben meer ruimte en fietsers kunnen op de rijbaan fietsen. Bovendien is er meer ruimte om fietsen te parkeren. De oorspronkelijke schuine parkeervakken voor auto’s zijn vervangen voor parkeerplekken parallel aan de weg (fileparkeren), waardoor de straat overzichtelijker is geworden. Op de laad- en losplekken kan tussen 18:00 uur en 07:00 uur ook geparkeerd worden. Bovendien is de kruising met de Pontanusstraat opnieuw ingericht. De verkeerssituatie is gewijzigd naar een kruising zonder verkeerslichten, verkeersborden, haaientanden of markeringen waarbij verkeer van rechts voorrang heeft.

Nieuwe Iepen en insectenhotels

Tijdens de werkzaamheden zijn 73 oude bomen vervangen voor 56 nieuwe Iepen die nu meer groeiruimte en een nieuw drainagesysteem hebben. Hierdoor kunnen de nieuwe bomen gezonder groeien. De twee grote bomen aan het begin van de straat zijn blijven staan. Naast nieuwe bomen, zijn er ook nieuwe plantenbakken geplaatst met extra groen. De oude bomen waren in matige conditie, hadden te weinig groeiruimte en hadden een beperkte levensduur. Van een deel van het hout van de oude bomen zijn twintig insectenhotels gebouwd. Deze staan op verschillende plekken in de straat. De komende weken worden de laatste fietsnietjes neergezet, worden de geveltuinen afgerasterd en worden ondergrondse containers geplaatst. Begin april volgt er nog een feestelijke opening. Bewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Meer informatie over de herinrichting staat op: amsterdam.nl/eerstevanswindenstraat