AMSTERDAM - Hoe tevreden zijn Amsterdammers over hun buurt, de openbare ruimte en hoe mensen met elkaar omgaan? Hoe denken ze dat hun buurt zich zal gaan ontwikkelen? Hoe verschilt dit tussen buurten, zijn mensen in Geuzenveld bijvoorbeeld tevredener met hun buurt dan in Osdorp? En worden Amsterdammers tevredener of juist minder tevreden over de leefbaarheid in hun buurt?

De antwoorden op deze vragen zijn vanaf nu met behulp van het digitale Dashboard Leefbaarheid gemakkelijk en snel in te zien. Stadsdeel Nieuw-West heeft het Dashboard Leefbaarheid ontwikkeld voor intern gebruik en stelt het nu voor iedereen beschikbaar via de website van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam.

Vele zoekmogelijkheden

Het Dashboard Leefbaarheid geeft inzicht in de leefbaarheid zoals die door Amsterdammers wordt ervaren. Het biedt informatie op verschillende schaalniveaus (van stad tot buurt) en door de tijd heen (van 2003 tot 2015). Met de verschillende werkbladen in het dashboard kunnen buurten met elkaar vergeleken worden, de ontwikkeling van een specifieke buurt door de tijd gevolgd worden en kan alle beschikbare leefbaarheidsinformatie van één buurt bekeken worden.

Onderzoek Wonen in Amsterdam

De gegevens zijn afkomstig uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA). Samen met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) voert de gemeente Amsterdam iedere twee jaar dit onderzoek uit. Sinds 2001 worden in het onderzoek Wonen in Amsterdam leefbaarheidsvragen opgenomen. Deze vragen betreffen alle vragen die over de waardering van de woonomgeving gaan. Bijvoorbeeld “Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent met uw buurt?”, maar ook over hoe veilig men zich voelt. Per meetmoment doen ongeveer 18.000 Amsterdamse huishoudens mee verspreid over de stad. Hiermee is het mogelijk tot op laag schaalniveau, de buurt, uitspraken te doen over de ervaren leefbaarheid.

Buurtindeling

De cijfers in het dashboard zijn gebaseerd op de gebiedsindeling van 2010. Bij de volgende update van het dashboard, wanneer de gegevens over 2017 worden toegevoegd, wordt overgestapt op de gebiedsindeling van 2015.

U vindt het Dashboard Leefbaarheid (openen via Firefox!) op https://public.tableau.com/profile/ois.amsterdam#!/vizhome/WIAleefbaarheid2003-2015/Instructie

Op de website van de gemeente kunt u ook de andere WIA-rapportages van de afdeling Wonen vinden: www.amsterdam.nl/wia.