AMSTERDAM - Gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam slaan de handen ineen met sociale partners, UWV en private partijen om mensen en werk te matchen. Binnen een paar weken moet zo een Regionaal Werkcentrum openen dat werkgevers die geen werk meer voor hun medewerkers hebben verbindt met werkgevers die juist hard op zoek zijn. Het doel is de oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen het hoofd bieden.


De regio Groot-Amsterdam wordt economisch hard geraakt door de coronacrisis. Veel mensen zijn zonder werk komen te zitten, sectoren als de horeca en het toerisme liggen nagenoeg stil. Maar er zijn ook sectoren zoals de zorg, logistiek, distributie en supermarkten die juist staan te springen om mensen. Door de brede samenwerking in de regio kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel bij elkaar gebracht worden. Zodat mensen aan het werk blijven en het vitale werk door kan blijven gaan. Het Werkcentrum moet nog voor juni van start.

Rutger Groot Wassink, wethouder Amsterdam en voorzitter van de arbeidsmarktregio: ‘De arbeidsmarktproblemen zijn ongekend en dat vraagt om een ongekende samenwerking. Mensen zitten zonder inkomen, we zien een golf aan aanvragen voor de WW, bijstand en steunmaatregelen van de overheid en er is een grote groep zoals flexwerkers die tussen wal en schip valt. De beste oplossing is om mensen waar mogelijk aan het werk te houden. Als het niet in hun huidige werk of sector kan, dan in een sector waar wel werk is.

Alberta Schuurs, wethouder gemeente De Ronde Venen: “Wij vinden het belangrijk om juist nu, in deze fase, samen op te trekken als regio. Het Regionaal Mobiliteitscentrum is een mooi initiatief.” “UWV onderschrijft de urgentie om mensen die werkloos zijn of dreigen te raken (snel) te bemiddelen naar werk,” aldus Anita Oonk, regiomanager bij UWV. “Niet alleen om de WW te voorkomen, maar ook omdat we geloven dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er is nu minder werk in deze bizarre tijd maar met onze arbeidsmarktanalyses maken we inzichtelijk waar baankansen liggen.”

Johan Rip, wethouder Haarlemmermeer: ‘In Haarlemmermeer wijzen we aanvragers van de Tozo regeling nu al op openstaande vacatures. Met het Werkcentrum kunnen we er ook regionaal voor zorgen dat mensen die door de crisis zijn getroffen aan de slag kunnen in sectoren die kampen met personeelstekorten’