AMSTERDAM - Vandaag, 31 oktober, heeft Annemarie de Wildt de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Ze ontving de onderscheiding vanwege haar langdurige inzet voor het behoud van het Amsterdams culturele erfgoed.


De Wildt

is sinds 1986 betrokken bij het Amsterdam Museum: eerst als tentoonstellingsmaker en later als conservator en curator van tentoonstellingen. In het werk van De Wildt stond de geschiedenis van Amsterdam en haar inwoners vaak centraal. Ze vroeg aandacht voor meerdere perspectieven en nog niet vertelde verhalen. Zoals met de expositie over het Amsterdams slavernijverleden, waarvoor ze als een van de eersten expliciet de aandacht vroeg.

Naast haar werk voor het Amsterdam Museum heeft De Wildt zich ook ingezet voor vele andere organisaties. Zo deed ze bestuurswerk bij organisaties als de Anti-apartheidsbeweging en bij stichting Landjuweel. Daarnaast maakt ze ook deel uit het van het Stadscuratorium Amsterdam en sinds 2022 van de Adviesraad Naamgeving Openbare Ruimte van Amsterdam. De Wildt is coauteur van het eerste boek over het Amsterdams slavernijverleden en verzorgde stadswandelingen onder de naam Black Heritage Tour.

Vanwege de langdurige en grote inzet voor het behoud van het Amsterdamse culturele erfgoed in brede zin, is Annemarie de Wildt onderscheiden met de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.