AMSTERDAM - De concept gebiedsplannen voor stadsdeel Nieuw-West zijn op 5 december goedgekeurd door het dagelijks bestuur en op 6 december door het algemeen bestuur bekrachtigd. Begin 2018 besluit het College van B&W tot vaststelling. Daaraan vooraf ging een intensief participatieproces met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen van de gebieden in Nieuw-West.

In de gebiedsplannen staat wat per gebied de belangrijkste thema’s zijn en wat het stadsdeel samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen in 2018 per thema onderneemt. De thema’s in de plannen komen voort uit de gebiedsagenda, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. De gebiedsplannen bevatten geen uitputtende lijst van alle projecten in Nieuw-West. De plannen bieden een overzicht van onderwerpen die komend jaar extra aandacht krijgen.

Samenvatting

Lees de samenvatting (PDF, 116 kB) van de concept gebiedsplannen 2018 voor de volgende gebieden:

  • De Aker, Sloten en Nieuw Sloten
  • Geuzenveld-Slotermeer
  • Osdorp
  • Sloterdijken
  • Slotervaart & Sloterplas