AMSTERDAM - In de concept gebiedsplannen staan activiteiten die de gemeente in 2018 in de buurten wil gaan uitvoeren. Het zijn nu nog concept plannen, in december worden de plannen besproken in de vergadering van de bestuurscommissie van Centrum.

Voor het opstellen van de conceptgebiedsplannen voor 2018 is gebruik gemaakt van informatie uit de buurten in Centrum. Die informatie is de afgelopen tijd verzameld via een online buurtenquête én tijdens gesprekken met bewoners en ondernemers en in bijeenkomsten in en met de buurt.
U kunt de concept gebiedsplannen op deze pagina inzien.

Reageren

U kunt reageren op deze concept gebiedsplannen door in te spreken tijdens de vergadering van bestuurscommissie Centrum op dinsdag 19 december. U moet zich hiervoor aanmelden.

Begin 2018 publiceren we de vastgestelde gebiedsplannen. Wij informeren u via de nieuwsbrief.

Download concept gebiedsplannen