AMSTERDAM - De commissie Joodse erfpachttegoeden adviseert de gemeenteraad van Amsterdam om de collectieve tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap te verdelen over 52 initiatieven.

Een bedrag van 10,8 miljoen euro is op 14 juli 2016 door de gemeenteraad van Amsterdam ter beschikking gesteld als collectieve tegemoetkoming aan de Joodse gemeenschap. Geïnteresseerden konden tot 1 januari 2019 een aanvraag indienen. In totaal werden 125 aanvragen ingediend, voor een bedrag van ongeveer € 35,8 miljoen.

De commissie heeft kritisch gekeken naar alle individuele aanvragen en deze beoordeeld op basis van een aantal criteria, met name de mate waarin een aanvraag bijdraagt aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Het budget is verdeeld in vijf verschillende sectoren: educatie, religie, welzijn & zorg, jongeren en erfgoed & cultuur. Het merendeel van de aanvragen was ingediend in de sector erfgoed & cultuur. Voor een overzicht van de aanvragen en de daarvoor uitgebrachte toekenningsadviezen.

Burgemeester Femke Halsema: “Ik ben de commissie Numann zeer dankbaar voor het werk dat zij heeft verzet. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.” In september bespreekt de gemeenteraad het advies van de commissie.