AMSTERDAM - Vandaag, 4 september, heeft Mirjam van Praag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen uit handen van burgemeester Femke Halsema tijdens haar afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor de universiteit en het ondernemerschap in de stad.


De wetenschappelijke loopbaan van Mirjam van Praag begon in 1998. In 2005 werd ze benoemd tot hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Een jaar later richtte ze ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) op. Het centrum stimuleert ondernemerschap onder (afgestudeerde) studenten, onderzoekers, hoogleraren en academici. Onder leiding van Van Praag is het ondernemerschapsonderwijs in Amsterdam sterk uitgebreid. Mede door haar inzet staat Amsterdam nu op de 14e plaats van de steden en regio’s wereldwijd met het beste start-up ecosysteem.

Mirjam van Praag werd begin 2018 benoemd als voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit. Naast haar inzet voor de universiteit is ze ook op vele andere manieren betrokken bij Amsterdam. Zo is ze sinds 2019 lid van de raad van toezicht van de Anne Frank Stichting en sinds 2021 voorzitter van de raad van toezicht van debatcentrum De Balie.

Vanwege de inzet van Mirjam van Praag voor Amsterdam en in het bijzonder voor het ondernemerschap in de stad, ontvangt zij de Frans Banninck Cocqpenning.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.