AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft in januari 2022 met een voorbereidingsbesluit bepaald dat er gedurende een jaar geen nieuwe darkstores met flitsbezorging bij mogen komen in Amsterdam. Gedurende die tijd heeft de gemeente de tijd om beleid te maken die de ontwikkeling van flitsbezorging in goede banen kan leiden. Het college meent dat het redelijk is om vooruitlopend op de besluitvorming van het bestemmingsplan bij uitzondering vestigen op bedrijven terreinen toe te staan. Dit geldt alleen wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. Het college vindt dit redelijk gezien het aantal sluitingen en de verwachte beperkte mogelijkheid tot legalisering van de huidige vestigingen.

Het college van B en W stelt de raad daarom voor om het voorbereidingsbesluit "flitsbezorging vanuit darkstores" te wijzigen met het toevoegen van een afwijkingsbevoegdheid. Deze afwijkingsbevoegdheid zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om een darkstore met flitsbezorging na zorgvuldige afweging toe te staan waar dit passend is. Vanzelfsprekend mag dit niet het woon- en leefklimaat aantasten en de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte beperken.

Wethouder Reinier van Dantzig: "Flitsbezorging vanuit darkstores is een economische activiteit die enorm in opmars is, maar in een woonwijk lastig inpasbaar . De rechter heeft nu meermaals de gemeente in het gelijk gesteld om vanwege deze reden vestigingen te sluiten. Op bedrijventerreinen zouden deze vestigingen onder voorwaarden wel inpasbaar zijn. Met dit besluit maken we de het mogelijk dat deze bedrijven vanuit woonwijken naar bedrijventerreinen verplaatsen Zo houden we wijken leefbaar en kunnen Amsterdammers die dat willen hun boodschappen laten bezorgen."

Nieuw raadsbesluit paraplubestemmingsplan
De gemeenteraad heeft in januari 2022 met een voorbereidingsbesluit bepaald dat er gedurende een jaar geen nieuwe darkstores met flitsbezorging bij mogen komen in Amsterdam. Gedurende die tijd heeft de gemeente de tijd om beleid te maken die de ontwikkeling van flitsbezorging in goede banen kan leiden. Inmiddels zijn meerdere darkstores door de gemeente gesloten omdat die niet in het bestemmingsplan passen. Ondertussen werkt de gemeente aan een zogenaamd paraplubestemmingsplan waarmee de vestiging van darkstores wordt gereguleerd. Deze gaan binnenkort de inspraak in en zullen dan in het eerste kwartaal 2023 door de raad worden vastgesteld. Het college meent dat, gezien het aantal sluitingen en de verwachte beperkte mogelijkheid tot legalisering van de huidige vestigingen, het redelijk is om vooruitlopend op de besluitvorming van het bestemmingsplan bij uitzondering vestigingen op bedrijventerreinen toe te staan als zij aan de voorwaarden voldoen.