AMSTERDAM - Het college van B en W wil dat de Nieuwezijds Voorburgwal en het gebied daaromheen (de Nieuwe Zijde) een forse opknapbeurt krijgen. Het stadsbestuur is akkoord gegaan met plannen voor de herinrichting. Daarin staat onder meer dat de Nieuwezijds Voorburgwal eenrichtingsverkeer wordt voor auto’s, waardoor de doorstroom verbetert en meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers. Auto’s die daadwerkelijk in het gebied moeten zijn, kunnen op die manier makkelijker op de plek van bestemming komen. 

Het project is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit; een uitgebreid pakket aan maatregelen waarmee wethouder Litjens (Verkeer) de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Amsterdamse binnenstad verbetert en de drukte in de binnenstad spreidt.

Wethouder Litjens: “Door deze maatregelen wordt de Nieuwe Zijde een prachtig gebied waar auto, fiets, voetganger en OV allemaal hun logische plek hebben. Na de metamorfose is dit een prettige groene plek om te verblijven  − waar het verkeer niet steeds vaststaat. Op steeds meer locaties in de binnenstad nemen we dit soort maatregelen en dat is zichtbaar effectief. De doorstroming voor bestemmingsverkeer wordt beter, en tegelijkertijd komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Op die manier houden we de steeds drukker wordende stad bereikbaar.”

Meer ruimte, meer groen De Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat en omgeving worden na de herinrichting ruimtelijker en groener. Het eigen, gevarieerde karakter van de straat blijft behouden door een herinrichting die past bij de wensen van omwonenden en ondernemers. Ook heeft meer ruimte voor groen prioriteit: zo wordt de huidige Postzegelmarkt omgevormd tot een ’Postzegelpark’.

De plannen die zijn goedgekeurd door het college van B en W behelzen niet alleen de verkeerstechnische herinrichting van het gebied. Ook zijn er voorstellen met betrekking tot het beperken van eenzijdige horecavergunningen en het geschikt maken van een aantal gebouwen, zoals het PC Hoofthuis en het SNSgebouw, voor een culturele of museale functie. Als eerste is het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal, tussen Paleisstraat en Spui, aan de beurt.

De voorstellen voor het zuidelijk deel van de Nieuwezijds Voorburgwal worden uitgewerkt in een Nota van Uitgangspunten, waarna het inspraaktraject ingaat. Na akkoord van de gemeenteraad kunnen de werkzaamheden dan naar verwachting in 2019 plaatsvinden.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit De aanpak van de Nieuwe Zijde is een van de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit en mede op de agenda gezet door stadsdeel Centrum. De Uitvoeringsagenda bevat concrete maatregelen die meer ruimte creëren en de doorstroming verbeteren. Voor voetganger, fietser, ov-reiziger en de automobilist. Onder meer de gedeeltelijke afsluiting van de Munt voor auto’s heeft ertoe geleid dat doorgaand verkeer niet meer dwars door het stadscentrum gaat, terwijl het gebied wel bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer.