AMSTERDAM - Met meer dan duizend nieuwe, duurzame en voor het overgrote deel ‘betaalbare woningen’, een nieuw stadsloket, vernieuwde straten en meer winkels wordt het Osdorpplein steeds meer een compleet stadscentrum. Dinsdag stemde het college van B en W na inspraak in met de aangepaste plannen voor de tweede fase van de vernieuwing van het plein.


De plannen omvatten onder andere het bouwen van extra woningen, het opknappen en vergroenen van de wandelroute langs de Sloterplas, en het realiseren van een ruimer aanbod van maatschappelijke voorzieningen. Ook is het vaststellen van de precieze locatie van het theater Nieuwe Meervaart onderdeel van de plannen. Die komt in de Sloterplas, in de hoek van Lelylaan/Meer en Vaart. Eind maart beslist de gemeenteraad definitief over de plannen.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “We zetten een grote stap richting een compleet en vernieuwd stadscentrum voor Nieuw-West. Het stadsdeel groeit in de komende jaren sterk en daar hoort een stadscentrum met allure bij. Het Osdorpplein met de Sloterplas en veel groen is echt een geweldige plek. Er komen daarnaast meer dan duizend veelal betaalbare woningen bij. Een flink aantal: broodnodig om aan de vraag van nieuwe woningen te voldoen.”

Leefbaarheid

De meer dan duizend nieuwe woningen zijn een forse impuls voor de woningbouw in Nieuw-West. In de plannen is veel aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied. Er komen meer duurzame woningen en plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten of te ontspannen. Voetgangers krijgen daarnaast meer ruimte: met veilige oversteekplekken en bredere stoepen met bomen en planten.

Nieuwe Meervaart

Tijdens de inspraakperiode eind 2022 zijn drie opties voor de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas voorgelegd. Ook de onafhankelijke Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur en het Kwaliteitsteam de Nieuwe Meervaart hebben deze opties zorgvuldig beoordeeld. Het college kiest mede op basis van inspraak voor de hoek van de Sloterplas bij Lelylaan en Meer en Vaart: ‘optie Zuid’. In optie Zuid ligt de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas, geheel buiten de hoofdgroenstructuur. Om het nieuwe gebouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving adviseren de adviescommissies aan het college om te overwegen het gebied waarbinnen de Nieuwe Meervaart gebouwd moet worden, te verruimen richting de oever. Dit betekent dat het gebouw voor een deel in de hoofdgroenstructuur kan komen. De hoofdgroenstructuur is opgesteld om groengebieden zoals bomen in de stad te beschermen. Hierin mag volgens het huidige beleid niet gebouwd worden.

Dit stelt het college van B en W voor een dilemma.

Dit dilemma legt het college voor aan de gemeenteraad, dat haar wensen en bedenkingen aan het college van B en W kan meegeven. Het college neemt deze mee in het definitieve besluit over de inpassing van de Nieuwe Meervaart. Het definitieve voorstel voor inpassing wordt in het derde kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Informatie

Over de plannen en de locatie van de Meervaart is op 11 maart vanaf 16.30 uur een informatiebijeenkomst. Lees meer over het project op: www.amsterdam.nl/osdorpplein.