AMSTERDAM - Voor het realiseren van de fietsvlonder bij de Melkweg moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum heeft 7 december aan het college geadviseerd het bestemmingsplan met een aantal kleine wijzigingen vast te stellen.

Het college heeft het bestemmingsplan op 16 januari vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarvoor wordt het bestemmingsplan op 7 december besproken in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, en op 14 februari in de gemeenteraad.