AMSTERDAM - Het college van B en W kiest een nieuwe strategie voor woningbouw, gebaseerd op de diversiteit van de stad. In verschillende buurten zoals het Buikslotermeerplein, Osdorpplein, Arenapoort en op de Zuidas komen door verdichting extra woningen en wordt er geïnvesteerd in bereikbaarheid, het winkelaanbod en culturele voorzieningen. De stad gaat hiermee een nieuwe periode in van stadsontwikkeling. Dat schrijft wethouder van Dantzig vandaag in het plan ‘Bouwen aan buurten van de Toekomst.’

Reinier van Dantzig: “Met dit plan kiezen we voor een nieuwe manier van stadsontwikkeling. We investeren via woningbouw in wijken die het echt nodig hebben. Zo kunnen we én woningen bouwen én investeren in de voorzieningen van buurten. Door te verdichten behouden we ruimte voor bedrijvigheid en groen in de stad. De plannen die we nu maken moeten ervoor zorgen dat Amsterdam op een gezonde manier kan blijven groeien. Zo blijft ook in de toekomst Amsterdam een goede en gezellige stad voor al haar inwoners.”

Terughoudend in transformatie

Amsterdam is de afgelopen jaren gegroeid door woningbouw op voormalige bedrijventerreinen (Haven-Stad) en zelfs het maken van geheel nieuwe woonwijken zoals IJburg en Zeeburgereiland. Het college slaat nu een andere richting in en kiest er nu voor om het groen en de ruimte voor bedrijvigheid te behouden. Dat gebeurt door in de bestaande stad te verdichten. Met deze nieuwe strategie investeert het stadsbestuur in de buurten rondom de nieuwe stadscentra in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Dit zijn veelal buurten met sociale uitdagingen, onderhoudsopgaven en relatief weinig voorzieningen. Deze wijken worden ontwikkeld tot echte stadskernen, buiten de binnenstad.

Met de opgave om te verdichten komt ook een opdracht mee om én te investeren in groen én in verbindingen tussen de stadskernen. De stad groeit namelijk binnen haar huidige geografische grenzen en voor alle nieuwe bewoners moet er ruimte blijven om te genieten van groen en zich fijn te verplaatsen door de stad. Zo worden bestaande groengebieden met elkaar verbonden en is het plan om te investeren in openbaar vervoer en nieuwe fietspaden.

Bouwplannen

Het doel van het college is om tot 2035 elk jaar 7500 woningen te kunnen bouwen. Dat is momenteel lastig, maar ook in zware tijden moet je plannen voor de toekomst maken. De gemeente heeft nu bouwplannen tot 2031. Het maken van bouwplannen duurt gemiddeld zo’n zeven jaar voordat er gestart wordt met bouwen. Om ook in de periode 2032-2035 voldoende woningen te kunnen bouwen, moet nu al nagedacht worden over nieuwe ontwikkellocaties. In totaal voor zo’n 20.000 woningen, om de groei van de stad bij te benen.

Participatie

Het maken van woningbouwplannen door te verdichten, betekent ook dat veel meer gekeken moet wor­den naar wat voor voorzieningen en infrastructuur er al zijn dan enkel naar wat er moet komen. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners, ondernemers en bewoners van de Amsterdam. Als de gemeenteraad instemt met dit plan, zal er een intensief participatietraject worden opgezet. Vanaf 8 februari kunnen Amsterdammers meedenken over deze nieuwe strategie.