AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de investeringsnota voor de vernieuwing van het Buikslotermeerplein. Het plein moet uitgroeien tot het hart van Noord, waar mensen graag komen om te winkelen, wonen, werken en ontspannen. Het gebied vanaf stadsloket Noord tot aan het Olof Palmeplein wordt levendiger en groener, met betere verbindingen met de omliggende wijken en meer ruimte voor horeca en cultuur. In het winkelcentrum is ruimte voor ongeveer 1900 nieuwe woningen in het winkelcentrum en bijna 900 aan de randen van het Centrumplein.


Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling): “Noord verdient een volwaardig stadscentrum. We zetten met dit plan een grote stap om van het Buikslotermeerplein en de ruimte eromheen een groene stadskern te maken. Dat doen we samen met de buurt. Ik kijk uit naar de ontwikkeling van dit karakteristieke stuk Amsterdam.”

Winkelcentrum

De vastgoedeigenaren van het winkelcentrum beslissen zelf of en wanneer zij hun eigen kavels ontwikkelen. Hiervoor zijn spelregels opgesteld, waarin is afgesproken hoe het winkelcentrum er in de toekomst uit komt te zien. De meeste nieuwe gebouwen in het winkelcentrum worden net zo hoog als de gebouwen rondom station Noord. De onderste verdiepingen zijn gereserveerd voor publieksfuncties, wat voor extra levendigheid op straat zorgt. Boodschappen doen en winkelen blijft een belangrijke functie, maar er is ook ruimte voor cultuur, ontspanning, woningen en uitgaan. Ook is er een stadskantoor, onderwijsinstellingen en de metro om de hoek.

Centrumplein

Deelgebied Centrumplein is het gebied tussen het stadsloket en het winkelcentrum. Het Centrumplein moet een groen en bruisend hart worden. Hier komen vier duurzaam ingerichte, groene pleinen, elk met een eigen karakter. Rond het Centrumplein worden vier grote kavels voor nieuwbouw geschikt gemaakt. Hier komen 875 woningen en verschillende voorzieningen met een cultureel of maatschappelijk karakter. Dit levert een bijdrage aan dit gebied in Noord en voor de stad.