AMSTERDAM - Het college van B en W maakt 12 miljoen euro vrij voor investeringen in de wijk Banne Noord. Verzakkingen van de grond, wateroverlast en verouderde voorzieningen maken deze investeringen in de wijk urgent. Ook kan met het geld een begin worden gemaakt met het uitvoeren van de toekomstplannen voor de wijk, die samen met bewoners en andere betrokkenen zijn gemaakt.

In Banne Noord is het hard nodig om het groen op te knappen, en de wandel- en fietspaden en verkeersveiligheid te verbeteren. Met de extra investeringen maakt de gemeente een park van de groenstrook rond het Parlevinkerpad. Ook wordt gestart met het opknappen van de kenmerkende groene hoven tussen de gebouwen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): "We willen dat iedereen die in Noord woont profiteert van de grote ontwikkelingen in het stadsdeel. Daarom investeren we in wijken die dat extra nodig hebben, zoals Banne Noord. Bij het maken van de toekomstplannen voor de wijk zijn de bewoners de afgelopen drie jaar intensief betrokken. In totaal hebben we gebruik gemaakt van de denkkracht van zo'n 600 bewoners die hebben meegekeken, meegedacht en mee ontworpen. In gesprek met bewoners bleek bijvoorbeeld dat het groene karakter van de wijk enorm gewaardeerd wordt en dat bewoners kansen zagen om het groen te verbeteren. Zo is het idee ontstaan om van het groen rond het Parlevinkerpad een echt park maken."

Woningen en voorzieningen

De komende jaren komen er in het gebied zo'n 485 nieuwe woningen voor diverse doelgroepen bij, op de locaties Noorderbreedte, Fokkemast-Parlevinker en de Driemaster. 45% van deze woningen wordt middeldure huurwoningen, en 32% sociale huurwoningen. Aan de Parlevinker komt ook een nieuw, multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur. Ook komt er een nieuwe 'buurtkamer' en een jeugdgebouw. Hier kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten en aan activiteiten meedoen.

Samen stad maken

Veel bewoners hebben er begrip voor dat de gemeente wegens de grote vraag naar woningen naar locaties zoekt waar extra woningen kunnen komen. De nieuwbouw wordt grotendeels ingepast in de bestaande bouw. Alleen 29 seniorenwoningen op de Fokkemast worden gesloopt om ruimte te maken voor 233 extra woningen. Dit gebeurt niet eerder dan dat er nieuwe seniorenwoningen gebouwd zijn aan de Parlevinker. De bewoners kunnen met behoud van de huidige huur verhuizen naar hun nieuwe woning honderd meter verderop.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): "We voegen de komende tijd een heleboel betaalbare woningen toe in de Banne Noord. Maar dat doen we wel in overleg met de huidige bewoners en we zorgen daarbij dat er plek voor hen blijft in de buurt. Zo bouwen we samen met bewoners aan een mooie en leefbare wijk."

Aardgasvrij
De Banne is een van de twintig buurten waar de gemeente op dit moment aan de slag is met plannen voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Bij positieve besluitvorming door de eigenaren, starten volgend jaar de voorbereidingen om de eerste 158 woningen van het aardgas af te halen.

Uitvoering in fases
Met het uitvoeringskrediet van 12 miljoen euro kan de gemeente meteen aan de slag met het uitvoeren van het eerste deel van de plannen. In 2022-2023 wordt gestart met het opknappen van het zuidelijke deel van het Parlevinkerpark en de vijf hoven. Ook wordt gestart met het uitwerken van de nieuwbouwplannen voor het multifunctionele gebouw en de extra woningen op Fokkemast en Parlevinker. Voor de overige woningbouw en andere punten uit de projectnota gaat de gemeente aan de slag met vervolgonderzoeken. Daarvoor wordt ook weer het gesprek met de buurt gevoerd, om samen de toekomstplannen een stap verder te brengen.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen en de investeringen. Behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en de gemeenteraad is op 3 en 10 november.