AMSTERDAM - Iedereen in Amsterdam moet kunnen sporten. Daarom heeft het college een programma gemaakt voor forse investeringen in nieuwe en bestaande sportaccommodaties. Dat staat in het strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023 waarmee het college heeft ingestemd. Met de investeringen van in totaal 276 miljoen, is Amsterdam straks onder meer 29 sportvelden, 4 sporthallen en 1 zwembad rijker. “Met de realisatie hiervan wordt invulling gegeven aan de sportnorm. Dit betekent dat als de stad groeit, de sportvoorzieningen meegroeien. Zo voorkomen we wachtlijsten bij clubs en geven we Amsterdammers de ruimte om te bewegen en buiten te spelen”, zegt wethouder Kukenheim (sport).

Sporten is een effectief middel om Amsterdammers meer te laten bewegen. Het hangt samen met minder kans op obesitas, minder schooluitval, betere resultaten op school, lagere zorgkosten en minder ziekteverzuim op werk. “Sporten is gezellig, leuk en gezond. En een gezonde samenleving is aan alle kanten gunstig. Maar dat niet alleen: sporten zorgt dat je onder de mensen bent en helpt daarmee tegen eenzaamheid, het zorgt voor meer tolerantie en saamhorigheid. Daarbij draagt sportieve ruimte in de verschillende buurten bij aan een goede balans in de stad tussen drukte, ontspanning en inspanning”, aldus Kukenheim.

Het is de eerste keer dat het college op deze manier een investeringsprogramma voor sport maakt. “Met dit plan wordt goed zichtbaar hoeveel geld we moeten reserveren om te zorgen dat ook straks de sportvoorzieningen in de stad op orde blijven.” Naast de fysieke uitbreiding en transformatie van de stad – het College heeft de ambitie om jaarlijks 7.500 woningen te realiseren – verandert ook het sportlandschap. “Dit heeft gevolgen voor hoe en wáár Amsterdammers sporten. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om gewoon lekker buiten te gaan sporten. Ze trappen een balletje op een trapveldje, zwemmen in het water of trainen op openbare fitnesstoestellen”, zegt Kukenheim. “Op basis van de sportnorm hebben we hiervoor – dus voor sport en bewegen in de openbare ruimte – één vierkante meter per extra woning opgenomen in de plannen.”

Daarnaast gaat het college de komende jaren investeren in 18 nieuwe sportvoorzieningen. In Zuidoost wordt fors geïnvesteerd in het projectgebied De Nieuwe Kern met diverse sportvelden en een sporthal. In Oost komt er een nieuw sportpark (strandeiland) en twee sporthallen. In Noord worden twee kleine sportparken aangelegd en een nieuwe sporthal. In de begroting voor komend jaar werd eerder al vastgelegd dat er extra sportvelden komen in Oost (IJburg), Noord (De Weeren) en West (Sloten). Ook zijn er plannen voor een overdekt zwembad in Oost en een extra sporthal in Zuidoost.

Vanwege de grote druk op ruimte in Amsterdam, is het belangrijk dat alle beschikbare ruimte voor sport goed en efficiënt benut wordt, zo benadrukt wethouder Kukenheim. Dit zal gebeuren door het vergroten van de bestaande capaciteit van stedelijke sportparken en, waar mogelijk, bestaande accommodaties. In totaal gaat het om 15 sportaccommodaties.