AMSTERDAM - Het college stelt 1,2 miljoen extra beschikbaar voor het signaleren en voorkomen van schulden van Amsterdammers die door de coronacrisis zijn geraakt. Het geld wordt gebruikt om de bestaande Amsterdamse aanpak vroegsignalering uit te breiden. In deze aanpak bezoeken schuldhulpverleners uit Vroeg Eropaf-teams Amsterdammers met betalingsachterstanden om ze te helpen bij hun financiële problemen, zodat problematische schulden voorkomen kunnen worden.


Het college vindt het zorgelijk dat groepen Amsterdammers als gevolg van de coronacrisis in geldproblemen raken. Zeker omdat het vooral de inwoners raakt die zich voor de crisis al in een kwetsbare positie bevonden. Door meer te investeren in schuldhulpverlening kan Amsterdammers veel leed worden bespaard. Ook worden maatschappelijke kosten door bijvoorbeeld woningontruimingen beperkt.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): “Op het gebied van schuldenproblematiek zitten we op dit moment nog in de stilte voor de storm. Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat mensen zich (te) laat melden bij de schuldhulpverlening, en dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom gaan we actief op zoek naar mensen die onze hulp kunnen gebruiken, om zo te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of helemaal de weg kwijt raken door schuldenstress.”

Vroegsignalering
De aanpak van vroegsignalering heeft succes in Amsterdam. Zo is het aantal huisuitzettingen door huurschulden in de stad fors afgenomen. Van ongeveer 1000 per jaar voor 2010 tot 78 huisuitzettingen in 2019. De gemiddelde schuld van een Nederlander bedroeg in 2019 39.000 euro, dat cijfer ligt in Amsterdam al jaren rond de 26.000 euro. De extra middelen worden gebruikt om de samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars, Waternet en energiebedrijven te intensiveren. Belangrijke maatregelen zijn:

• Er nog eerder bij zijn Bestaande selectiecriteria voor vroegsignalering verruimen. Woningcorporaties gaan huurders met 1 maand achterstand al melden (was 2 maanden) en zorgverzekeraars gaan bij 2 maanden achterstand al melden (was 3 maanden).
• Intensievere inzet Hulp gaat door tot de bewoner is bereikt of er een regeling is getroffen met de melder.
• Maatwerk en coulance Voor iedere persoon in de getroffen groep wordt maatwerk toegepast. Tot de maatregelen behoren het uitstel geven van betalingen, het zorgen voor versoepelde betalingsregelingen, het vermijden van incassokosten en het voorkomen gerechtelijke procedures.