AMSTERDAM - Vrijdag 22 december 2017 is de selectieprocedure gestart voor kavel 14-01 op Centrumeiland, IJburg. Het kavel ligt in de zuidwestelijke hoek en geldt als entree van IJburg en Centrumeiland. De gemeente wil een appartementencomplex met voorzieningen in de onderste verdiepingen en zoekt een partij die dit wil ontwikkelen, financieren en realiseren. Belangrijke selectiecriteria zijn circulariteit en architectonische kwaliteit.

Kavel 14-01

Kavel 14-01 is het eerste projectontwikkelingskavel op het eiland en heeft een oppervlakte van ruim 2.000 m² en ruimte voor 7.500 m² bebouwing. Het woonprogramma bestaat uit huurwoningen (minimaal 46 en maximaal 60), waarvan minstens 50 procent middeldure huur. Verder is er ruimte voor 1.000 m² aan voorzieningen, zoals maatschappelijke functies, bedrijven, kleinschalige kantoren en dienstverlening.

Volledige opgave op TenderNed

De volledige opgave vindt u in de selectiebrochure en bijlagen op de website van TenderNed bij ‘Selectieprocedure Kavel 14-01 Centrumeiland IJburg Amsterdam’.

Selectieprocedure

De procedure bestaat uit twee rondes. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 23 maart 2018 inschrijven voor de voorselectie. Maximaal drie partijen gaan door naar de definitieve selectie. Daarna bepaalt een deskundigenjury aan welke partij wordt gegund. Die definitieve gunning staat gepland voor begin augustus 2018.

Centrumeiland

Centrumeiland is 13 hectare groot en ligt aan de oostkant van de stad in het IJmeer. Het is het 4e eiland van IJburg waarop een wijk met een stedelijk woonmilieu wordt ontwikkeld. Hierop komen 1.500 woningen en zo’n 30.000 m² aan voorzieningen (niet woonfuncties). Kenmerkende thema’s van het eiland zijn: zelfbouw, energieneutraal, rainproof en de bewegende stad. Meer informatie vindt u op Centrumeiland: land maken en woningbouw.