AMSTERDAM - Op 24 januari 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten de staanplaats voor ijs- en hotdogkarren op de Varkenssluis de komende zomer niet meer beschikbaar te stellen. Op de Varkenssluis ontstaan door de verkoopkar verkeersonveilige situaties, denk aan voetgangers die uitwijken en zonder op- of omkijken plotseling de drukke straat op lopen.

Voor het kleine honderdtal venters dat meedoet aan de zomerroulatie in de binnenstad betekent dit dat men voortaan gemiddeld 36 dagen op een van de 14 staanplaatsen in plaats van 38 dagen op een van de 15 staanplaatsen een plek kan krijgen in de binnenstad. Het minimum in de regeling voor deze nevenverdienste voor venters is vier weken (28 dagen). Buiten de periode van 36 dagen hebben de venters ander werk of venten ze op een andere plek dan in de binnenstad.

Het dagelijks bestuur van Centrum besloot in 2014 al tot het opheffen van de twee staanplaatsen, maar heeft willen wachten tot er nieuw beleid is ontwikkeld. Het betreft echter een omvangrijk en complex dossier dat om zorgvuldigheid vraagt en niet alleen de roulatieplekken betreft, maar alle staanplaatsen, kiosken en andere vormen van straathandel. Sindsdien is het de drukte in de binnenstad flink toegenomen. Het verplaatsen van de staanplaats is niet mogelijk, in de overvolle binnenstad worden al geruime tijd geen nieuwe staanplaatsen meer toegestaan. Voor het nieuwe beleid gaat de gemeente tijdig met de venters in gesprek over het opheffen van de plek voor de winterroulatie vanaf 2017/2018 en de gevolgen daarvan. Dan zal ook het eventueel in elkaar schuiven van zomer- en winterroulatie aan de orde komen.

De regeling bestaat sinds 1972, toen er een ventverbod werd ingesteld. In Centrum kwam een regeling waarbij staanplaatsen per toerbeurt worden toegewezen aan venters. Dit betrof aanvankelijk alleen de periode maart-oktober, de zogeheten zomerroulatie. Later is daar een winterroulatie aan toegevoegd voor de andere maanden. De wijze van toedelen van de beschikbare plaatsen is sindsdien niet wezenlijk veranderd. Wel zijn er plaatsen opgeheven of verplaatst.