AMSTERDAM - Dagelijks rijden er zo’n 30.000 bestelauto’s en 3000 vrachtauto’s Amsterdam binnen. Het is belangrijk om te weten hoeveel voertuigen en welke typen voertuigen op een bepaalde locatie passeren. Zo kunnen we maatregelen nemen om de binnenstad leefbaar en bereikbaar te houden.

Connekt heeft in samenwerking met Amsterdam een stappenplan ontwikkeld om binnen de privacykaders geanonimiseerde voertuiggegevens te gebruiken voor binnenstedelijk onderzoek. Hiervoor worden de meer dan 70 vaste camera’s op straat en kentekenscanners gebruikt. Met de informatie van de camera’s is het mogelijk om maatregelen te nemen voor een leefbaardere binnenstad.

Privacy gewaarborgd

De kentekengegevens worden versleuteld en zijn niet herleidbaar naar het originele kenteken, maar het koppelen van gelijke voertuigen en het achterhalen van het type voertuig is wel mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor het bestel- en vrachtverkeer dat dagelijks de stad bevoorraadt. Er wordt niet alleen gekeken naar aantallen en tijdstippen, maar ook naar het type voertuig dat wordt ingezet en de omvang, massa, leeftijd en uitstootkenmerken.