AMSTERDAM - Op 10 oktober ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met het voorstel voor het nieuwe bestuurlijk stelsel. Aan dit besluit ging een inspraakperiode van zes weken vooraf. Dit is een volgende stap in de richting van het definitieve besluit over het nieuwe bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam.

Amsterdammers kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 een kandidaat voor de gemeenteraad én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. Het nieuw gekozen college benoemt voor elk stadsdeel een dagelijks bestuur van drie leden. Dit dagelijks bestuur heeft eigen taken en bevoegdheden.

Stadsdeelcommissie geeft advies

Om de belangen van bewoners op lokaal niveau te behartigen, wordt in elk stadsdeel een stadsdeelcommissie ingesteld die bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit de verschillende woongebieden van het stadsdeel. De stadsdeelcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur en aan de gemeenteraad over onderwerpen in het stadsdeel. Het advies van de commissie is zwaarwegend. Het bestuur moet dus goed uitleggen wat het wel of niet doet met het advies. Stadsdeelcommissieleden hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. Dit mag wel.

Kleine verandering

Met de voorgestelde inrichting van het bestuurlijk stelsel blijven de zeven stadsdelen bestaan, met een eigen dagelijks bestuur en eigen taken en bevoegdheden. Bewoners kunnen inspreken en deelnemen aan stadsdeelvergaderingen en -bijeenkomsten. Ook kunnen bewoners, belangenverenigingen en stichtingen zich op dezelfde manier als voorheen blijven inzetten voor hun buurt.

Besluitvorming

Dit besluit van het college wordt over enkele weken, op 16 november, besproken in de raadscommissie Algemene Zaken (AZ). De gemeenteraad besluit eind november definitief over het nieuwe bestuurlijk stelsel.

Registratie

Vanaf maandag 30 oktober kunnen Amsterdammers terecht bij de Stadsloketten voor meer informatie over aanmelding, registratie en kandidaatstelling. Ook worden in de stad informatiebijeenkomsten gehouden om bewoners te informeren over het nieuwe bestuurlijk stelsel en de nieuwe stadsdeelcommissies. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het nieuwe bestuurlijk stelsel en de stadsdeelcommissies op www.amsterdam.nl/nieuwbestuurlijkstelsel