AMSTERDAM - Volgend jaar start woningcorporatie Stadgenoot met de bouw van de 250 tijdelijke woningen voor statushouders en andere jonge starters op de woningmarkt. De woningen worden gebouwd op het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging Zeeburgia aan de Kruislaan en blijven tien jaar staan.

Buurtpanel

Voorafgaand aan de oplevering wordt een buurtpanel gestart om samen (corporatie, gemeente en bewoners) de verbinding met de buurt te versterken. In het buurtpanel willen wij informatie delen, vragen stellen en beantwoorden, actuele signalen uit en met de buurt delen en een eerste aanzet geven aan initiatieven vanuit de buurt.

Ook meedoen met het buurtpanel?

Tijdens de informatiebijeenkomst op 20 juni jl. heeft een aantal omwonenden zich al opgegeven voor het panel maar er is nog plaats voor meer deelnemers. Iets voor u? U kunt zich opgeven bij projectassistent Peter de Ruijter: p.ruijter@amsterdam.nl, onder vermelding van naam en e-mailadres. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor vrijdag 6 oktober.

Uitnodiging

Als deelnemer aan het buurtpanel nodigen we u graag uit voor drie bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

  • Dinsdag 10 oktober – kennismaken, rol buurtpanel, bouwplan, inrichting openbare ruimte, bezoek aan de proefwoning die eind september wordt geplaatst;
  • Dinsdag 14 november - begeleiding statushouders, beheer complex, avondschouw;
  • Donderdag 11 januari 2018 - verbinding met de buurt, vervolgbijeenkomst?

Deelnemers aan het buurtpanel vragen we alle drie de bijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 21:00 uur in de kantine van Zeeburgia. U bent van harte welkom vanaf 18:30 uur, voor soep en broodjes wordt gezorgd.

Op 6 oktober sturen wij aan iedereen die zich heeft aangemeld de agenda voor de bijeenkomst op 10 oktober.