AMSTERDAM - In het najaar van 2017 organiseert gebied West weer buurtgesprekken in de vijf verschillende buurten. In deze buurtgesprekken willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied.

In de Jordaan staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • Projecten kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noord Jordaan en bouw Singelgrachtgarage (Hans van Doesburg en Elianne in het Veld, Gemeente Amsterdam).
  Door de bouw van de Singelgrachtgarage komt ruimte vrij op straat voor wandelen, fietsen, groen en spelen. Samen met de buurt worden hiervoor plannen gemaakt. De voortgang van beide projecten wordt toegelicht.
 • Pilot gebiedsgerichte uitvoering (Radjindersing Chintoe, Ruud Niesen, André Lammertse, Rinke Oostra, Gemeente Amsterdam).
  Sinds april is een vast team van handhaving, buurtconciërge (reiniging) en gebiedsmakelaar aanwezig op de Elandsgracht en Appeltjesmarkt. Doel van de pilot is om een vast team in één gebied te hebben, om zo een netwerk op te bouwen in de buurt en beter problemen op te kunnen lossen. Het team vertelt over hun ervaringen de afgelopen maanden.
 • Schoon: Taskforce schone zomer en Proef bovengrondse afvalinzameling (Martin Hoovenstat, Jan Ditz en Gijs Westerbos, Gemeente Amsterdam).
  De Gemeente werkt hard aan het schoner krijgen van de binnenstad. Medewerkers van de reiniging blikken terug op de ‘taskforce schone zomer’ en vertellen over andere maatregelen zoals een mogelijke proef met bovengrondse containers op delen van de Marnixstraat en Prinsengracht.
 • Project Marnixplein: verbetering haltes en kruispunt (Annemieke van Baar, Gemeente Amsterdam).
  Met het oog op de toename van fietsers en OV op de Marnixstraat werkt de Gemeente aan verbetering van de haltes en de verkeersveiligheid van het kruispunt Marnixplein – Marnixstraat (ter hoogte van het Marnixbad).
  De omgevingsmanager van het project licht mogelijke ontwerpen toe voor een nieuwe halteverdeling en wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid.
 • GVB spoorwerkzaamheden aan de Rozengracht – De Clercqstraat
  (Ad horst, GVB en Annemieke van Baar, Gemeente Amsterdam).
  Van maandag 20 november t/m vrijdag 15 december werkt het GVB aan de trambaan op de Rozengracht en De Clercqstraat (van kruising Marnixstraat tot Da Costastraat). De projectleider van het GVB en de omgevingsmanager zijn aanwezig voor toelichting.
 • Flying Squad. Armoedevoorzieningen (Femke de Gruijter, Gemeente Amsterdam)
  Onder voorbehoud.
  De Flying Squad geeft in heel Amsterdam gratis presentaties over de regelingen van de gemeente voor Amsterdammers met een laag inkomen. www.amsterdam.nl/pakjekans
 • Integrale Team Dock/Centram/Wijkcentrum Jordaan Gouden Reael stelt zich voor
  Sinds een aantal jaren werken de verschillende maatschappelijke organisaties in stadsdeel Centrum nauw samen. Het afgelopen jaar is deze samenwerking verstevigd. De organisaties stellen zich deze avond graag aan u voor. Wat doen ze in de buurt? Met welke hulpvraag kunt u bij ze terecht? Kan ik als vrijwilliger een bijdrage leveren? Wat voor activiteiten worden er in mijn buurt georganiseerd? Wat gebeurt er eigenlijk in het Claverhuis en in Reael? Op deze en nog een heleboel andere vragen kunt u antwoord krijgen.

Voor deze en andere onderwerpen kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. De bijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond, u hoeft dus niet de hele avond te blijven maar kunt binnenlopen wanneer dat u uitkomt.

Programma

Van 17:00 – 20:00 uur: Inloop buurtgesprek

Vanaf 18:15 uur: Hapje en drankje
19:30 – 20:00 uur: Borrel

Hartelijk dank voor uw interesse. U kunt zich aanmelden via het online formulier.