AMSTERDAM - In november/december 2017 organiseert gebied West weer buurtgesprekken in de vijf verschillende buurten. In deze buurtgesprekken willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied.

In de Haarlemmerbuurt staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Zero Waste Expeditie Haarlemmerbuurt (Remco Wagemakers, DPM|Duurzaamheid in Podia en Musea): DPM gaat helpen bij het verminderen van bedrijfsafval en de gerelateerde vervoerbewegingen om het gebied leefbaar te houden.Het projectteam geeft een toelichting en hoort graag uw eventuele aandachtspunten.
  • Diversiteit Winkelaanbod (Polle Janssens, Centrum XL en Luuk Appelman, Gemeente Amsterdam): De gemeente vindt het niet gewenst dat nog meer winkels zich uitsluitend op toeristen en bezoekers richten en neemt daarom maatregelen. De gemeente werkt hierbij samenmet alle belanghebbenden uit de buurt. Wat gebeurt er al, wat zouden we willen, wat kan? Hierover gaan we graag met u in gesprek.
  • Groenplan Haarlemmerdijk (Roel Piera, Koffiehuis van de Volksbond): Roel Piera geeft een toelichting op de uitbreiding van het groenplan.
  • Haarlemmer Houttuinen: doorgaande fietsroute (Nicolien van Eeden en Peter Heida, Gemeente Amsterdam): Onderzoeksfase: Doorgaande fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen. Het projectteam geeft een toelichting en hoort graag uw aandachtspunten.
  • Integrale Team Dock/Centram/Wijkcentrum Jordaan Gouden Reael stelt zich voor: Sinds een aantal jaren werken de verschillende maatschappelijke organisaties in stadsdeel Centrum nauw samen. Het afgelopen jaar is deze samenwerking verstevigd. De organisaties stellen zich deze avond graag aan u voor.
    Wat doen ze in de buurt? Met welke hulpvraag kunt u bij ze terecht? Kan ik als vrijwilliger een bijdrage leveren? Wat voor activiteiten worden er in mijn buurt georganiseerd? Wat gebeurt er eigenlijk in het Claverhuis en in Reel? Op deze en nog een heleboel andere vragen kunt u antwoord krijgen.
  • Herinrichting Westerdokskade (Ruud de Vent en Seyma Ozkan, Gemeente Amsterdam): Er wordt een herinrichting Westerdokskade voorbereid. Het projectteam geeft een toelichting en hoort graag uw aandachtspunten
  • Flying Squad. Armoedevoorzieningen (Femke de Gruijter, Gemeente Amsterdam) – onder voorbehoud: De Flying Squad geeft in heel Amsterdam gratis presentaties over de regelingen van de gemeente voor Amsterdammers met een laag inkomen. (www.amsterdam.nl/pakjekans)

Voor deze en andere onderwerpen kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. De bijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond, u hoeft dus niet de hele avond te blijven maar kunt binnenlopen wanneer dat u uitkomt.

Programma

Van 17:00 – 20:00 uur: Inloop buurtgesprek

Om 18.00 uur vertelt Hank Mutsaers iets over de schrijfactie voor politieke gevangenen die plaatsvindt op 10 december in de ateliers Westerdok in het kader van Mensenrechtendag.

Vanaf 18:15 uur: Hapje en drankje

19:30 – 20:00 uur: Borrel

Hartelijk dank voor uw interesse. U kunt zich aanmelden via het online formulier.Voor aanvang ontvangt u via e-mail een bevestiging.