AMSTERDAM - Het burgerberaad, een nieuwe manier van participatie die afgelopen jaar in Amsterdam plaatsvond, heeft tien voorstellen opgeleverd die de CO2-uitstoot van de stad versneld kunnen verminderen. Door middel van loting werden Amsterdammers gevraagd mee te denken over één van de grootste uitdagingen van de stad. De uitkomsten van het Burgerberaad zijn doorgerekend, en een flink aantal voorstellen blijken een positieve bijdrage aan de snellere verlaging van CO2-uitstoot te leveren. Het college van B en W is enthousiast over deze wijze van participatie en ziet in de toekomst graag meer burgerberaden in de stad. De Hogeschool van Amsterdam evalueert het proces om het verder te verbeteren.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): "Het college is verheugd dat het mini-burgerberaad zoveel heeft opgeleverd. Het implementeren van de voorgestelde maatregelen kan een bijdrage leveren aan het versneld verminderen van de CO2-uitstoot van Amsterdam. Het college draagt al deze maatregelen dan ook een warm hart toe. Voor het college staat de meerwaarde van het Burgerberaad als een paal boven water. Je hoeft geen expert te zijn om met goede ideeën een bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de stad."

De uitkomst van het mini-burgerberaad heeft een breed spectrum aan oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot opgeleverd, bijvoorbeeld de aanleg van een bos in Amsterdam en de inzet van geothermie. Ook adviseert het burgerberaad de instelling van een permanente klimaatraad, met bewoners die na loting worden uitgenodigd. De deelnemers aan een burgerberaad zijn niet gebonden aan een achterban of lobby en dat leidt tot een open gesprek. Het burgerberaad is wat het college betreft een uitstekende basis gebleken om tot voorstellen te komen. Een permanent burgerberaad gericht op duurzaamheid waarvan de deelnemers jaarlijks geloot worden is wat betreft het college dan ook een suggestie die navolging verdient. Het college van Ben W realiseert zich dat de verdere uitwerking van de meeste maatregelen aan het nieuwe college is. Desondanks geeft zij toch een duiding mee over hoe de voorstellen verder gebracht kunnen worden.

Meerdere voorstellen gaan verder dan de grenzen van wat er momenteel voor gemeenten juridisch en financieel mogelijk is, zoals voorstellen in het kader van de OZB en toeristenbelasting en de gehele financiële ontzorging van bewoners en bedrijven bij isolatie. Toch zijn ook dit voorstellen die het college wil verkennen. De gesprekken met de Amsterdammers leverden 26 maatregelen op, waarvan 21 brede steun van de deelnemers krijgen.

Van deze 21 maatregelen zijn er 10 die een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO₂-uitstoot in Amsterdam. Het college wil deze opnemen als nieuwe potentiële maatregelen in de Klimaatrapportage 2022. De maatregelen worden hierbij gemarkeerd zodat ze zowel te volgen zijn voor onze inwoners, alsook voor de gemeenteraad. Na behandeling van de Klimaatrapportage 2022 in de raad kunnen de maatregelen worden opgenomen in de uitvoering van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.